Volledig scherm
© ThinkStock

Zeeuwse bodem is rijker dan gedacht

TERNEUZEN - Dat er in Zeeland weinig te ontdekken valt is volgens archeologe Nathalie de Visser een misvatting. ,,Er is hier genoeg, zeker in Zeeuws-Vlaanderen.''

Zeeland is rijker aan archeologische schatten dan tot nu toe werd aangenomen. Als je maar diep genoeg kijkt, zegt archeologe Nathalie de Visser. Zij werkt als beleidsmedewerker van de gemeente Terneuzen mee aan Leemten in de Kennis. Een sinds 2014 lopend project waarbij geprobeerd wordt echt goed in kaart te brengen wat er in Terneuzen allemaal aan archeologische schatten onder de bodem en soms onder het water zit.

Volgens De Visser heel wat. Zeeland telt zeker 177 verdronken dorpen, het merendeel in Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn resten uit de Romeinse tijd, bij Zaamslag een kasteel en tempelierscomplexen.

Overstromingen

Waarom lang werd gedacht er in Zeeland weinig te vinden zou zijn kan ze wel verklaren. ,,Tot 2007 werd er voor het inschatten of gebieden al dan niet archeologisch interessant waren, de Indicatieve Kaart Archeologische Waarde (IKAW) gebruikt. Maar deze ging uit van een maximale diepte van 1 meter 20. Hier in Zeeland werkt dat niet zo. Met alle overstromingen, dijkdoorbraken en afzetting door de eeuwen heen, liggen veel archeologische vondsten veel dieper, soms wel vier meter diep. In België zijn ze een stuk verder met het in kaart brengen van archeologische zaken. Als je daar de kaart bekijkt en je ziet net over de grens van allerlei vindplaatsen, een Romeinse weg die bij de grens ophoudt, dan kun je wel bedenken dat er hier echt ook een en ander te vinden is. Zeker in Zeeuws-Vlaanderen omdat dat gebied sinds de prehistorie altijd bewoond is.''

,,Met Leemten in de Kennis willen we nu echt eens kijken wat we hebben en dat beschermen. Daarnaast hebben we een tiental plaatsen gekozen waar heel gericht onderzoek naar wordt gedaan.''

Magneto

Door meerdere methoden en bronnen te gebruiken worden de archeologische plaatsen nauwkeurig in beeld gebracht. Dat kan beginnen met een luchtfoto waar in het gewas de omtrek van de fundamenten van een gebouw te zien zijn. In combinatie met eerdere vondsten van bijvoorbeeld amateurarcheologen, archiefmateriaal en moderne technieken als magneto-onderzoek.

Door al de verschillende bronnen als puzzelstukjes te combineren ontstaat er een totaalbeeld. ,,We weten natuurlijk nooit alles zeker. En al zouden we mogen graven, dan nog is het vaak een kwestie van interpretatie.''

Dinsdag 16 januari zal Nathalie de Visser samen met collega-archeoloog Karel-Jan Kerckhaert de resultaten presenteren van het onderzoek naar twee verdronken dorpen: Aendijcke nabij Zaamslag en Sint Janscapelle nabij Zandstraat hierbij werden ook resten uit de prehistorie gevonden. Stadhuis Terneuzen, aanvang 19.00 uur.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement