Thinkstock
Volledig scherm
© Thinkstock

Studie regionaal historisch centrum

TERNEUZEN - De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten onderzoeken samen met de provincie de vorming van een Regionaal Historisch Centrum. Dat is althans volgens het jaarverslag 2006 en 2007 van de Provinciale Archiefinspectie het meest ambitieuze doel van samenwerking die beneden de Westerschelde gestalte moet krijgen op het gebied van de cultuurhistorie. Een Regionaal Historisch Centrum is de algemene naam van een cultuurhistorische instelling die via het beheer en beschikbaarstellen van diverse historische bronnen het onderzoek naar de historie in alle mogelijke vormen wil bevorderen. In het provinciale beleidskader 'Immaterieel Erfgoed en Archieven 2007-2012' is vastgelegd dat de komende jaren gestreefd zal worden naar een publieksgerichter archiefbestel.