Volledig scherm
© Thinkstock

SGP: communicatie Sluiskiltunnel kostte te veel

MIDDELBURG - De communicatie rond de bouw van de Sluiskiltunnel heeft in totaal 2,2 miljoen euro gekost. De SGP-fractie in Provinciale Staten is geschrokken van dat bedrag. ,,Dat is wel heel veel geld”, zei Kees van den Berge vrijdag in de statencommissie economie. ,,Daar kan best op worden bezuinigd bij andere grote projecten.”

Gedeputeerde Harry van der Maas wees erop dat de communcatiekosten wel een ton lager zijn uitgevallen dan geraamd. ,,We zijn er ook altijd transparant in geweest.”
Het geld is onder meer gaan zitten in het bezoekerscentrum dat was ingericht en het personeel dat ervoor moest worden ingehuurd. Ook de kosten van het bezoek van het koningspaar aan de tunnel, vorig jaar, vallen onder de post. ,,Ik snap dat u de vinger aan de pols wilt houden en ik vind dat we bij alle grote projecten alert moeten zijn op de communicatiekosten”, zei Van der Maas. ,,Anderzijds is de Sluiskiltunnel een zeer geslaagd project. Zou het niet kunnen zijn dat goede communicatie serieus heeft bijgedragen aan het welslagen ervan?” De bouw van de tunnel bleef ruim binnen de begroting. Eerder is al 10,8 miljoen euro van het budget opzij gezet om de tekorten bij de verdubbeling van de Sloeweg op te vangen. Nu de eindafrekening er is, blijkt er ook nog een bedrag van ruim negen ton over te zijn. Het provinciebestuur wil dat geld ook reserveren voor de Sloeweg óf de komende verbreding van de Tractaatweg. De fracties van PvdA, ChristenUnie en GroenLinks zijn het daarmee oneens. Zij vinden het zuiverder als het geld eerst teruggaat naar de algemene pot.