Volledig scherm
Dethon aan de Haarmanweg, Terneuzen. © Google Maps

Lucht geklaard over koers Dethon

TERNEUZEN - De kou is uit de lucht voor Dethon. Na de gemeenteraden van Sluis en Hulst heeft ook die van Terneuzen zich geschaard achter een nieuwe toekomst voor de sociale werkvoorziening.

Gemakkelijk ging dat niet in de laatste inhoudelijke raadsvergadering voor de verkiezingen van 21 maart. Hoofdrollen waren donderdagavond weggelegd voor CDA-fractievoorzitter Ronald Lippens en TOP/Gemeentebelangen-raadslid Paula Stoker.

Lippens wilde in een door uiteindelijk alleen CDA, PvdA en VVD ondertekende motie de gemeenteraad tot een uitspraak brengen over Dethon vóór de raadsverkiezingen. Om duidelijkheid te scheppen richting het personeel van Dethon. Wethouder en Dethon-bestuursvoorzitter Cees Liefting sprak zijn steun ervoor uit.

TOP/GB-raadslid Stoker wees de motie evenwel scherp af. Ze noemde die overbodig en 'een verkiezingsstunt over de ruggen van Dethon-medewerkers', omdat het college van B en W vorige week al een nieuwe koers voor Dethon had vastgelegd in een brief.

Felle discussie

Een felle discussie volgde, die ertoe leidde dat een andere motie op tafel kwam, ondertekend door TOP/GB, SGP, GroenLinks, 55Terneuzen, Sociaal Terneuzen en ChristenUnie. De door B en W uitgezette koers werd erin onderschreven en ook dat Terneuzen financiële ruggensteun zal geven aan Dethon. De werkvoorziening kan dan verlost worden van het provinciale toezicht.

Het politieke pingpongspel had resultaat. De Terneuzense raad schaarde zich eensgezind achter de TOP/GB-motie, op één dissident na, TOP/GB-raadslid Rian de Feijter. Zij gaf aan vast te willen houden aan de omvorming van Dethon tot een breed sociaal werkbedrijf met allerlei taken die nu nog bij de gemeente liggen. Dat was de oorspronkelijke koers, tot daartegen vorig jaar verzet ontstond bij personeel in Terneuzen en ook in Sluis.

Samenwerken

De opzet is nu Dethon als sociale werkvoorziening te behouden en als werkervaringsplek uit te bouwen voor uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Taken als het bemiddelen in vacatures, wat het Werkservicepunt doet, blijven bij de gemeente. ,,Het gaat niet meer om samenvoegen", zei wethouder Liefting hier eerder over, ,,maar om samenwerken. En dat kan beter, in het belang van werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking."

Na de verkiezingen van 21 maart zal de koers verder uitgewerkt worden. Terneuzen heeft  evenals Sluis en Hulst in elk geval een richting aangegeven. ,,Om geen onnodige onrust onder Dethon-medewerkers te zaaien", aldus de aangenomen motie.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement