Volledig scherm
Stationsplein in Hulst © Google Maps

Hulst koopt omstreden flessenloods

HULST - De deal rond de flessenloods aan het Stationsplein in Hulst is rond. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag uiteindelijk voor aankoop en sloop van de hal.

Burgemeester en wethouders kaapten de flessenloods weg voor de neus van de Hulster ondernemer Ismaël Oudeman, die de loods als opslag wilde gebruiken voor zijn vlakbijgelegen bloemenwinkel. De eigenaar van de loods, Vareks, besloot echter om - voor de raadsleden volstrekt onduidelijke redenen - in te gaan op een veel lager bod van de gemeente. "Wat zit hier achter?" vroegen de raadsleden zich af.

Fout

De loods kwam in opspraak nadat het college aangaf de stalling na aankoop en sloop in te willen richten als parkeerterrein. Maar het is de raad die hierover beslist. Toen deze fout (die op de ambtenarij werd afgewenteld) aan het licht kwam, paste het college in allerijl het voorstel aan; alleen kopen en slopen en er zal later nog een voorstel tot bestemmingsplanwijziging volgen. Lijst Jos van Eck, SP, Progressief Hulst en VVD hadden grote bedenkingen. Van Eck met name omdat rond de loods nog een justitieel onderzoek loopt.

Het mondeling amendement van VVD'er Clen de Kraker om alleen te kopen, maar nog niet te slopen, haalde het niet. "Onderdeel van de koopovereenkomst met Vareks is de sloop. Slopen wij niet, dan geen deal", zei wethouder Adri Totté, die de loods uit 'strategische overwegingen' wilde kopen. PvdA'er Frank Smits deed het relaas van Van Eck af als 'poppenkast'.