Volledig scherm
© Thinkstock

Horeca-ondernemers in gemeente Sluis boos over terrassenplan

OOSTBURG - Het nieuwe terrassenbeleid in de gemeente Sluis is desastreus voor horeca-ondernemers. Dat schrijven de ondernemersverenigingen van Sluis, Breskens en Oostburg en de Vereniging Vastgoed Sluis in brieven aan de gemeenteraad en aan B en W. Het nieuwe terrassenbeleid lag de afgelopen weken ter inzage.

De horeca-ondernemers zijn ervan geschrokken, schrijven ze in hun brieven. Hun pijlen richten zich vooral op de - in hun ogen te grote - rol voor de burgemeester. Zo wordt een vergunning voor het exploiteren van een terras voortaan voor vijf jaar verleend, en niet langer voor onbepaalde tijd. Daarbij krijgt de burgemeester de mogelijkheid 'naar zijn of haar oordeel' of bij 'bepaalde vermoedens' in te grijpen door terrassen te sluiten, te verkleinen of de vergunning te weigeren. Daarnaast staat ook in de verordening: 'in gevallen waarin de beleidsregels niet of onvoldoende voorzien, beslist de burgemeester'.

Burgemeester

"Ondernemers zijn hier echt afhankelijk van de burgemeester", concluderen de ondernemersverenigingen. "Opvattingen van de burgemeester bepalen voortaan wie, waar en voor hoe lang een terras kan worden uitgebaat. Elke vorm van democratie is daarmee verdwenen."

Gemeenteraad

De briefschrijvers willen dat B en W met de horecasector een plan opstellen, en dat die vervolgens de 'normale' zienswijzenprocedure doorloopt. Daardoor zou ook de gemeenteraad het beleid uiteindelijk moeten goedkeuren - iets wat in de nu gekozen procedure niet de bedoeling was. Ook bewonersadviesgroep RMDO Sluis dringt daar overigens op aan.