Volledig scherm
Archief: Groenbeheer in Terneuzen © PZC

Gemeente Sluis vindt eigen groenbeheer in orde

OOSTBURG - Het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente Sluis is op dit moment acceptabel, vinden B en W. Het college zet daarom bij de vaststelling van een nieuw groenbeheerplan in op behoud van het huidige niveau. Het huidige beheerplan loopt eind dit jaar af. De gemeenteraad moet dus een nieuwe vaststellen.

Die loopt tot 2021. Op dit moment wordt, volgens een landelijke kwaliteitsmeter, gewerkt op 'niveau B'. Het groen is dan 'netjes en eenduidig', waarbij een 'geringe mate van onkruidgroei en zwerfvuil' wordt geaccepteerd. Die manier van werken is in orde, vinden B en W. Ze meten dat onder meer af aan het aantal klachten dat binnenkomt over teveel onkruid. Dat zijn er jaarlijks vijftien tot dertig.

Het college stelt de gemeenteraad daarom voor 'niveau B' vast te houden. Dan is er wel een kleine 30.000 euro per jaar extra nodig, onder meer doordat vanaf november 2017 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden op onverharde terreinen - nu geldt dat overigens al voor werk op een verharde ondergrond. Het werk wordt daardoor arbeidsintensiever en dus duurder. Dat werk wordt grotendeels uitbesteed aan werkvoorzieningschap Dethon.

B en W hebben wel de financiële gevolgen van andere varianten doorberekend. Mocht de raad kiezen voor 'niveau A', dat staat voor 'hoogwaardig', dan is er per jaar 125.000 euro extra nodig. Een keuze voor 'niveau C', sober, levert een besparing van 30.000 euro op. B en W raden dat echter af. De gemeenteraad praat deze maand over het plan.