Ei over toekomst Dethon wordt in april gelegd

Het ziet er dan toch naar uit dat de Zeeuws-Vlaamse gemeenten met één voorstel komen voor de toekomst van sociale werkvoorziening Dethon.

Harmen van der Werf
Terneuzen

Al in 2015 is de wetgeving rond sociale werkvoorzieningen veranderd. Nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking mogen niet meer worden aangenomen. Ze moeten meer in het bedrijfsleven aan de slag.

Dat zet sociale werkvoorzieningen onder druk. De gemeenten moeten er andere wegen mee inslaan, anders kunnen ze hoge tekorten verwachten. Met Dethon is dat (nog) niet het geval. De tijd dringt wel. Dit jaar is een tekort voorzien van een miljoen euro dat nog te dekken is uit de reserves.

Terneuzen, Hulst en Sluis hebben lang gesoebat over vooral de financiering van een 'nieuwe' Dethon. In april zal er een plan liggen, zei de Terneuzense wethouder Cees Liefting dinsdagavond. Dethon moet een sociaal werkbedrijf worden met drie financieringsbronnen: rijksgelden uit de vroegere Wet Sociale Werkvoorziening, bijstandsgelden voor de tewerkstelling van uitkeringsgerechtigden en gelden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor onderhoudswerk bij mensen thuis in het kader van de Wmo.

QUOTE: Dethon moet een breed opgezet, sociaal werkbedrijf worden