Volledig scherm
Het Volkerak. © Ernesta Verburg

ZLTO na spoedoverleg: nieuw onderzoek zoetwater

GOES - Landbouworganisatie ZLTO wil dat het rijk onderzoek doet naar een duurzame zoetwatervoorziening in Zeeland en West-Brabant. Zo lang er geen garantie is voor een alternatieve zoetwatervoorziening moet het Volkerak-Zoommeer zoet blijven.

De ZLTO meldt dit in een persbericht dat na spoedoverleg op vrijdagavond werd verstuurd: ,,Het onderzoek moet gebeuren op basis van inzichten en ontwikkelingen in de toegenomen zoetwaterbehoefte, zoals die in 2018 en 2019 zijn gebleken.” Voorzitter Wim van Gorsel van de ZLTO-afdeling Oost-Zuid-Beveland voegt hier aan toe dat gebleken is dat de beoogde alternatieve zoetwatervoorziening in de Reigersbergsche Polder geen oplossing is gebleken. ,,Daarnaast is in heel Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland veel vraag naar uitbreiding van de zoetwatervoorziening vanuit het Volkerak-Zoommeer.”

ZLTO zegt ‘onaangenaam verrast te zijn’ door de brief van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta aan de minister. 

De overheden in het gebied gaan nog altijd uit van verzilting van het water op de grens van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, mits de zoetwatervoorziening geregeld wordt. Het Gebiedsoverleg  ziet het Volkerak-Zoommeer ‘op termijn als een onstabiele en niet-duurzame zoetwatervoorziening die door onder meer klimaatontwikkelingen op termijn niet houdbaar is’. Het overleg heeft zijn visie op de ontwikkelingen van het gebied naar de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd. In de brief dringen de regionale overheden er op aan ‘dat de gebieden rondom het Volkerak-Zoommeer voor hun zoetwatervoorziening op termijn niet meer afhankelijk zijn van het Volkerak-Zoommeer’.

De ZLTO is er kennelijk niet gerust op en wil garanties. De landbouworganisatie wil dat het Volkerak-Zoommeer zoet blijft tenzij onderzoek uitwijst dat de zoetwatervoorziening ook zonder deze wateren geregeld kan worden. ,,Voordat besloten wordt voor een eventueel zout Volkerak-Zoommeer, moet de alternatieven zoetwatervoorziening gegarandeerd zijn.”

De ZLTO is niet de enige  die de ontwikkelingen rond het Volkerak-Zoommeer met argusogen bekijkt. Twee weken geleden stuurde het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer een brief naar Den Haag met het verzoek af te zien van verzilting. De brief werd ondertekend door vele tientallen landbouwers, maar ook door recreatiebedrijven, jachthavens, natuurorganisaties, ecologen, sportvissers en belangenorganisaties. 

Het comité is ontstemd over het advies van het Gebiedsoverleg aan de ministers. ,,Dit Gebiedsoverleg is een heel gezaghebbend orgaan, maar negeert wederom de stem van de regio”, schrijft het in een reactie.

Het comité, waar de ZLTO geen deel van uitmaakt, vond het schrijnend dat het Gebiedsoverleg zegt ‘een open en gestructureerde samenwerking met stakeholders in het gebied’ te hebben. ,,Onbeschofter kunnen wij het niet verzinnen. Onze brief vertegenwoordigt bijna de gehele regio. Die open en gestructureerde samenwerking is er nooit geweest.” 

De verzilting van het Volkerak en Zoommeer wordt op 25 oktober besproken in Provinciale Staten.