Volledig scherm
Grashommel. © Lucien Calle

Zeldzame bijen in Zeeland in kaart

VLISSINGEN - Zeventien zeer zeldzame bijensoorten zijn sinds 2000 niet meer gezien in Zeeland. Zij zijn waarschijnlijk uitgestorven. Het gaat onder meer om de kleine wolbij, de grote tuinhommel en de heidezijdebij.

In opdracht van de provincie heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland de meest bedreigde bijensoorten in kaart gebracht. De nadruk ligt op zeldzame en kwetsbare soorten die vooral in Zeeland voorkomen. 

,,Als een soort in Zeeland voorkomt en niet in andere delen van Nederland, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het behouden ervan bij ons", zegt Lucien Calle, een van de opstellers van het rapport. ,,En naarmate die soort ook sterker worden bedreigd, neemt onze verantwoordelijkheid toe.”

Rode Lijst

Van de 358 soorten bijen die in Nederland voorkomen zijn er 220 ook (ooit) in Zeeland gesignaleerd. Ruim de helft van de Zeeuwse wilde bijensoorten staat op de zogeheten Rode Lijst van bedreigde soorten.

In totaal 17 soorten worden inmiddels als uitgestorven beschouwd. Daarnaast zijn er 22 heel zeldzame soorten in Zeeland. Daarvan komt alleen de kraagbloedbij specifiek voor in Zeeland. Verder heeft Stichting Landschapsbeheer 38 zeldzame soorten geteld. Daarvan komen er 7 voornamelijk hier voor: de doornkaakzandbij, de kielstaartkegelbij, de schubhaarkegelbij, de langsprietwespbij, de tweekleurige wespbij, de duinmaskerbij en de gedoornde slakkenhuisbij.

De onderzoekers hebben zelf de knautiabij en de schorviltbij aan het rijtje toegevoegd. Verder is er een aantal niet-zeldzame bijensoorten waarvan de achteruitgang ook zorgen baart, zoals de veenhommel, de moshommel, de tuinhommel en de grashommel. ,,Ook voor deze soorten is bescherming gewenst”, zo staat in het rapport van de stichting.

Inventarisatie

Zij adviseert om aanvullend onderzoek te doen, onder meer om te bepalen of bepaalde soorten echt zijn uitgestorven. Dat is nu nog lastig te zeggen, omdat het aantal waarnemingen beperkt is. Een uitgebreidere en intensievere inventarisatie is daarom gewenst.

Meer onderzoek is ook dringend noodzakelijk om de zeldzame en voor Zeeland typerende soorten te kunnen beschermen. Zeldzame bijensoorten worden bedreigd door onder meer het toenemende stikstofgehalte in de bodem, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de klimaatverandering en het verdwijnen van bloemrijk en kleinschalig landschap.

Stichting Landschapsbeheer adviseert dan ook om bij de inrichting en het beheer van het Zeeuwse landschap te zorgen voor meer bloemrijkdom en vooral inheemse soorten te gebruiken. Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor nestplekken, zoals nestheuvels, steilkanten en bijenhotels.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement