Volledig scherm
Het ontwerp voor de Zeeuwse Lagune. © WTS Architecten

Zeeuwse Lagune: Ja of Nee?

POLLWISSENKERKE - Vanavond beslist de gemeenteraad van Noord-Beveland over de omstreden aanleg van de Zeeuwse Lagune, vier eilanden met bebouwing bij de Veerse Dam. Bij een 'nee' is het pleit vrijwel zeker beslecht, maar een 'ja' kan ook nog een 'nee' worden.

JA

Waarom zou de gemeenteraad instemmen met de Zeeuwse Lagune? Een belangrijk argument is dat al vijftien jaar wordt gesproken met de initiatiefnemer, Marco Doeleman. Hij dreigt met een flinke schadeclaim als zijn plan wordt getorpedeerd.

Poll

De Zeeuwse Lagune moet er gewoon komen

  • Eens (53%)
  • Oneens (47%)
1490 stemmen

Het ontwerp dat Doeleman enkele weken geleden indiende, voldoet aan het toetsingskader dat in 2014 al is vastgesteld. Op dit moment is de Veerse Dam nog steeds een zogeheten 'hotspot', een plek waar de provincie recreatieve ontwikkelingen toestaat. Bij zijn aanvraag heeft Doeleman een ruimtelijke onderbouwing gevoegd van het bureau Rho Adviseurs voor Leefruimte. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn daarin 'voldoende aanknopingspunten te vinden om afwijking van het bestemmingsplan toe te staan'. 

Als de raad vanavond 'ja' zegt, betekent dit overigens nog niet dat de Zeeuwse Lagune daadwerkelijk wordt gebouwd. Provincie en Rijk gaan het gewijzigde bestemmingsplan dan toetsen aan hun regels. Voldoet het daar niet aan, dan kunnen zij het alsnog afschieten. Of ze moeten beslissen een ontheffing te verlenen, wat niet echt voor de hand ligt.

De raad kan ook speculeren op een 'nee' van de provincie, in de hoop dat een schadeclaim van Doeleman dan in Middelburg terecht komt en niet in Wissenkerke. Fracties die eigenlijk 'nee' vinden, zouden om die reden vanavond 'ja' kunnen stemmen. Het blijft politiek.

NEE

Er zijn behoorlijk wat argumenten om tegen de Zeeuwse Lagune te stemmen. Vorig jaar is de Verordening Ruimte van de provincie aangescherpt. Op de beoogde locatie mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die mogelijk maken dat de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de gronden significant worden aangetast. Het open landschap dient te worden beschermd. Volgens recent onderzoek van bureau Plan & Project wordt precies deze verordening overtreden en heeft de aanleg van het recreatieproject ook een blijvend karakter.

Het plan druist dus in tegen de regels van de provincie en de inschatting is dat Provinciale Staten geen uitzondering gaan maken. Niet alleen omdat daar geen groot openbaar belang mee is gediend, maar ook omdat er andere mogelijkheden zijn. Volgens Plan & Project zijn er namelijk vijf alternatieve locaties, waarvan sommige kansrijker dan de Zeeuwse Lagune.

Het project strookt ook niet met de Zeeuwse Kustvisie, want die sluit bouw op de Veerse Dam uit. Uitgerekend vanavond gaat de raad de Zeeuwse Kustvisie goedkeuren. Weliswaar is die daarmee niet onmiddellijk van kracht, maar hoe logisch is dan een ja?

En, misschien wel het belangrijkste, er is grote maatschappelijke weerstand tegen de Zeeuwse Lagune. Gisteren hadden al meer dan 15.000 mensen - waaronder 1000 uit Noord-Beveland - een petitie tegen het plan ondertekend. In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wie vanavond voor de Zeeuwse Lagune stemt, heeft de komende tijd veel kiezers wat uit te leggen.

Volg de bijeenkomst in Noord-Beveland woensdagavond LIVE op pzc.nl.

De PZC nieuwsapp, download ‘m nu!
Klik hier voor iOS of hier voor Android!