Teler Iman Minnaard uit 's-Heer Abtskerke is één van de akkerbouwers die al langer akkerranden inplant en werkt met strokenteelt, zodat boerenlandvogels zich er kunnen nestelen.
Volledig scherm
Teler Iman Minnaard uit 's-Heer Abtskerke is één van de akkerbouwers die al langer akkerranden inplant en werkt met strokenteelt, zodat boerenlandvogels zich er kunnen nestelen. © Ernesta Verburg

Zeeuwse akkerbouwer en veehouder bundelen krachten met de natuur als uitgangspunt

COLIJNSPLAAT - Het telen van gewassen en het houden van vee groeien naar elkaar toe in Zeeland. Boeren slaan de handen ineen op weg naar een moderne landbouw waarin de natuur een belangrijkere plek krijgt. Dat betekent onder meer dat akkerbouwers organische mest van lokale veehouderijen gaan gebruiken. 

Vooral jonge boeren trekken de kar in het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’. Het driejarige project kost drie ton en is een eerste stap op weg naar de kringlooplandbouw waar minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op inzet. Het geld komt voor de helft uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, bijna de helft uit de portemonnee van de provincie en ook de gemeente Schouwen-Duiveland financiert een project mee.

Quote

Rode draad is samenwer­king tussen boeren, zowel tussen akkerbou­wers onderling als tussen telers en veehouders

Strokenteelt

Rode draad is samenwerking tussen boeren, zowel tussen akkerbouwers onderling als tussen telers en veehouders. Daar kan zowel de natuur (afscheid van kunstmest, minder stikstofbelasting, meer ruimte voor insecten en akkervogels, gevarieerder landschap) als de landbouw (duurzaam, betere bodemkwaliteit) garen bij spinnen. Er zijn eerder al projecten geweest om met name akker- en weidevogels een beter thuis te geven. Strokenteelt bijvoorbeeld. Goed voor de biodiversiteit en de bodem. In dit nieuwe project wordt naar het totale productiesysteem en de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven gekeken.

Deelnemers

Deelnemers zijn: Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK), Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, Stichting Het Zeeuwse Landschap, ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) en adviserende partijen Delphy en DLV Advies.