Volledig scherm
Mariniers op het strand in Vlissingen © Lex De Meester

Zeeland wordt zenuwachtig: ‘kabinet, bevestig dat marinierskazerne er komt’

MIDDELBURG - Staatssecretaris Barbara Visser moet nog deze week publiekelijk verklaren dat de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen niet ter discussie staat. Dit eisen provincie, gemeente en waterschap naar aanleiding van geruchten op sociale media over het afblazen van het project.

In 2012 viel het besluit dat de mariniers van Doorn naar Vlissingen gingen verhuizen. Opeenvolgende bewindslieden bij Defensie hebben nooit aan dat besluit getornd, maar de uitvoering laat al jaren op zich wachten. Binnen het Korps Mariniers is  weerstand tegen de verplaatsing naar Zeeland. De hele inspraak rond het project moest over omdat er fouten waren gemaakt.

Vorige week ging op Twitter het verhaal rond dat het kabinet op het punt staat het project in Vlissingen af te blazen en dat de mariniers een nieuwe kazerne in Nieuw Milligen, op de Veluwe bij Apeldoorn, krijgen. Het bericht werd nergens bevestigd. 

Gerucht bleek hardnekkig

Voor dagelijks provinciebestuurder Dick van der Velde waren de geruchten ‘redelijk concreet’ wat het gevoel van onzekerheid in Zeeland aanwakkerde. Navraag bij het ministerie van Defensie leverde volgens de Vlissingse wethouder Albert Vader geen klip en klaar antwoord op. ,,Het gerucht bleek hardnekkig en was na contact met Defensie ook niet voldoende opgehelderd”, aldus Vader. ,,Het was ook voor het eerst dat een alternatieve locatie werd genoemd.”

 Voor Vader en zijn collega-bestuurders reden om aan de staatssecretaris te vragen ondubbelzinnig publiek te verklaren dat de bouw van de marinierskazerne doorgaat. Die verklaring moet een einde maken aan het  gevoel van onzekerheid in Zeeland, voegt gedeputeerde Van der Velde hier aan toe.

Brief leest als ultimatum

De brief aan de staatssecretaris leest als een ultimatum: ,,Gelet op de nauwe contacten en het goede overleg dat wij in de afgelopen jaren steeds met u hebben gehad, kunnen wij ons niet voorstellen dat daadwerkelijk een voorstel van die strekking (afzien van verhuizing naar Vlissingen, red.) in voorbereiding is. Wij gaan er vanuit dat u nog steeds achter de afspraken met ons staat en verzoeken u dan ook om per ommegaande, uiterlijk deze week, te bevestigen dat verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat. Vanwege het zeer grote belang van dit dossier voor Zeeland zenden wij een afschrift van deze brief aan de voorzitter van de ministersraad, de heer Rutte.”

Voor de staatssecretaris moet het een klein kunstje zijn om Zeeland gerust te stellen, zegt Vader: ,,Ze hoeft alleen maar te zeggen dat de geruchten niet kloppen en dat ze gewoon bezig is met het uitvoeren van het besluit om een marinierskazerne in Vlissingen te bouwen.”