Volledig scherm
Kees van Oosten (midden op blote voeten) geeft rondleidingen in Waterdunen. © Camile Schelstraete

Zeeland voorbeeld in het nieuwe Deltaprogramma

DEN HAAG - Zeeland speelt ook een rol in het nieuwe Deltaprogramma dat tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd. Naast waterveiligheid en zoetwater is daaraan het thema 'ruimtelijke adaptatie' toegevoegd. 

Nederland moet zich sneller voorbereiden op de klimaatverandering, blijkt daaruit. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Dat levert risico's op voor de economie, gezondheid en veiligheid. Deltacommissaris Wim Kuijken vraagt het nieuwe kabinet daarvoor 230 miljoen euro per jaar vrij te maken, een wens die eerder al was uitgesproken door de provincies en de waterschappen.

Er staan nog geen concrete Zeeuwse maatregelen in het Deltaprogramma, maar de provincie wordt wel een aantal keren aangehaald als voorloper. Zo wordt nadrukkelijk gewezen op de hittestress die in Zeeland wordt gemeten en waaruit blijkt dat de provincie tot de warmste regio's van Nederland behoort. Hitte kan niet alleen gevolgen hebben voor mensen, maar bijvoorbeeld ook voor bruggen die niet meer sluiten of opengaan. Volgens Kuijken 'valt veel te leren' van de hittekaarten die Zeeland maakt en de ruimtelijke consequenties die daaruit worden getrokken, zoals vergroening.

Waterdunen

Kuijken gaat uit van het principe 'weten, willen werken'. Het meten van hittestress valt onder weten, het recreatie- en natuurproject Waterdunen bij Breskens onder 'werken'. In het Deltaprogramma wordt Waterdunen genoemd als een voorbeeld waarbij de aanpak van klimaatopgaven - in dit geval veiligheid tegen overstomingen - wordt gekoppeld aan gebiedsinrichtingsprojecten met natuur en toerisme.

Gedeputeerde Ben de Reu geeft aan dat Zeeland koploper wil blijven op het gebied van aanpassingen aan de klimaatverandering door het een plek te geven in de nieuwe omgevingsvisie. Die moet begin 2019 klaar zijn.