Wie is de beste doktersassistent?

VIDEOMIDDELBURG - Wie kan het best verband aanleggen of een herhaalrecept uitschrijven? Daar draaide het donderdag om in het oude stadhuis in Middelburg. 

0 reacties