Volledig scherm
© Thinkstock

Waterschap: wees voorzichtig met water

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen waarschuwt voor mogelijk verslechterde waterkwaliteit van sloten, vijvers en andere waterlopen. ,,Gebruik ogen en neus voordat u in contact komt met oppervlaktewater”, is de boodschap.

Het warme weer kan ervoor zorgen dat op sommige plekken de waterkwaliteit achteruit gaat. Mensen die in aanraking komen met het water wordt geadviseerd normale hygiëne toe te passen, zoals het wassen van de handen.

Vergunning

Ook agrariërs moeten rekening houden met de droogte. Beregening is alleen toegestaan wanneer agrariërs een watervergunning hebben en ook voldoen aan de voorwaarden die in de vergunning gesteld worden.

In de vergunning is onder andere aangegeven dat er niet beregend mag worden wanneer het waterpeil onder een bepaald niveau is gezakt. Dit is nodig om voldoende water in de sloot en de bodem te houden. In deze droge periode controleert het waterschap actief op de voorwaarden uit de watervergunning.

Zwemwater

Voor verkoeling wordt mensen aangeraden om te zwemmen in de door de provincie Zeeland aangewezen zwemwaterlocaties in de Noordzee, Ooster- en de Westerschelde, Veerse Meer of de binnenwateren Braakman en De Vogel in Zeeuws-Vlaanderen. Meer informatie over aangewezen zwemwater is te vinden op www.zwemwater.nl.

Wie oppervlaktewateren met een rare kleur of geur ziet, wordt gevraagd dit te melden bij de gemeente of het waterschap (088-2461000). Het waterschap raadt aan om contact met dit water door mens en dier te vermijden. Om in dit water te vissen wordt ook ontraden.

Lees ook: Hitteplan van kracht in Zeeland of 23 Instagramfoto's van de hitte in Zeeland