Volledig scherm
© PZC

VRZ wil wel geld maar geeft geen openheid

VLISSINGEN - De paraatheid van de brandweer schiet tekort. Dat geldt zeker voor de korpsen van Middelburg, Vlissingen en Goes.

De dagbezetting van die korpsen kan onvoldoende worden gegarandeerd, staat in het nog steeds geheime rapport van de commissie-Demmers over de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Middelburg

"Het komt voor dat een brandweerauto uitrukt met een bemanning die nog nooit samen heeft geoefend", staat ook in het rapport. Gemeenteraden weten hier echter niets van. Want ondanks aandringen op openbaarheid door een aantal raadsfracties weigert het bestuur van de VRZ het bewuste rapport vrij te geven.

Het is in maart overhandigd aan het bestuur en lekte eind juni via de PZC uit. Toen bleek dat er grote problemen zijn bij de VRZ, in het bijzonder rondom het functioneren van directeur Gerrie Ruijs. Dat uitlekken zorgde er niet voor dat raadsleden nu weten hoe er wordt omgegaan met het geld dat zij beschikbaar stellen, noch of de problemen die in het rapport worden gesignaleerd, daadwerkelijk klopten of kloppen. Tegelijkertijd wil het bestuur dat de gemeenteraden snel 246 mille extra aan de VRZ geven, omdat ze geld tekort komt. Een aantal raden is al akkoord. De Walcherse nemen daar volgende maand een besluit over.

Volgens het rapport is er de afgelopen jaren door de VRZ kwistig met geld omgesprongen. Zo huurde directeur Gerrie Ruijs, nu thuis met ziekteverlof, mogelijk enkele externe adviseurs in die zelfs meer kregen dan is toegestaan. Een van hen kreeg meer dan zeven ton, een tweede 320.000 euro en een derde 180 mille. En dat inhuren droeg, aldus het rapport, niet of nauwelijks bij aan het beter functioneren van de Veiligheidsregio.

De directeur heeft ook, wederom volgens het rapport, gemeenteraadsleden voorgelogen. "Zij heeft antwoorden op raadsvragen van de gemeente Vlissingen laten veranderen, zodanig dat er pertinente onjuistheden zijn gemeld."

In het rapport wordt niet aangegeven om welke raadsvragen het gaat. Maar het Vlissingse college heeft de raad de afgelopen maanden geen herziene antwoorden gestuurd zodat de ngen raadsleden mogelijk nog steeds vertrouwen op 'pertinent onjuiste' informatie.

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg, lid van het dagelijks bestuur van de VRZ, wil geen antwoord geven op vragen over dat rapport.

Ook niet op de vraag of de paraatheid - nog steeds - tekort schiet, noch of raadsleden verkeerd zijn voorgelicht.