Volledig scherm
Een impressie van hoe Waterdunen er uit moet komen te zien. © Provincie Zeeland

Vrees voor nieuwe tegenvaller bij Waterdunen

MIDDELBURG - De Zeeuwse politiek is er niet gerust op. Zij vreest dat er nog een tegenvaller aan zit te komen in het natuur- en recreatiegebied Waterdunen bij Breskens.

Via een getijdenduiker stroomt het zeewater het gebied in en uit, afhankelijk van het getij. Sinds september wordt daarmee getest. De vraag is vooral in hoeverre er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid te garanderen. Het water moet binnen kunnen stromen zonder overlast in de achterliggende gebieden te veroorzaken.

Open einde

Statenleden zijn bang dat ze binnenkort nog een fikse rekening krijgen gepresenteerd. Harold van de Velde (SGP) verwees vrijdag in de commissie Ruimte naar een PZC-artikel van oktober 2016, met als kop ‘Provinciale Staten bezorgd om ‘open einde’ Waterdunen’. ,,Volgens mij hebben we nog steeds een open einde”, aldus Van de Velde. ,,Dat baart onze fractie veel zorgen.”

Die werden gedeeld door andere partijen. Gedeputeerde Anita Pijpelink kon de zorgen niet wegnemen. Samen met waterschap Scheldestromen wordt nog onderzocht wat er nodig is om de veiligheid te verzekeren. ,,In het eerste kwartaal van 2020 kunnen we met elkaar duidelijkheid verschaffen. Dan komen we met concrete zaken. Nu zitten we nog in de onderzoeksfase.”

Pionieren

Pijpelink benadrukte dat er sinds oktober 2016 veel is gebeurd. ,,We zijn echt aan het pionieren in Waterdunen. Wat we hier doen is uniek voor Nederland. Daarbij hebben we niet de makkelijkste weg gekozen. We komen van ver.” 

Het streven is de gronden nog dit jaar feitelijk over te dragen aan ondernemer Molecaten, die er een camping en honderden recreatiewoningen gaat bouwen.