Verlaging tol wordt nog vóór verkiezingen geregeld, tunnel pas tolvrij in 2033

VIDEOMIDDELBURG - De verlaging van de tol voor de Westerscheldetunnel wordt nog voor de provinciale verkiezingen van 20 maart geregeld. Vrijdag presenteren de coalitiepartijen CDA, VVD, SGP en PvdA een initiatiefvoorstel dat inhoudt dat automobilisten met een t-tag 3 euro gaan betalen en veelgebruikers 2,50. Donderdag zijn alle andere partijen in de Staten benaderd met de vraag of ze het voorstel steunen.

Eerder deze week presenteerde het dagelijks provinciebestuur al drie scenario's die de NV Westerscheldetunnel heeft doorberekend. Behalve de nu gekozen variant ging het om opties waarbij de tunnel eerder tolvrij zou worden, medio 2031 (als de huidige tarieven gelijk blijven) of op 1 januari 2029 (als de huidige tarieven tot die tijd licht stijgen). De voorkeur van de NV Westerscheldetunnel ging uit naar verlaging van de tol in 2020. De Staten nemen dat over. Ook zij willen het voordeel gunnen aan de huidige gebruikers.

De Westerscheldetunnel koerst aan op een overschot van 177 miljoen in 2033. ,,Hiermee kan de Westerscheldetunnel met gelijkblijvende tarieven anderhalf jaar eerder tolvrij gemaakt worden of vier jaar eerder tolvrij met een tariefstijging van 5 procent vanaf 2021", aldus het initiatiefvoorstel. ,,Maar een keuze hiervoor betekent dat de huidige gebruikers meer betalen dan nodig is voor de kosten van de tunnels. En dat de gebruikers vanaf medio 2031 pas een voordeel hebben. Hier kiezen wij niet voor."

Volledig scherm
© Boaz Timmermans

Het tarief gaat dus  volgend jaar omlaag. Voor t-taggebruikers wordt de korting verhoogd naar 40 procent, voor veelgebruikers  (mensen die vaker dan 150 keer per jaar door de tunnel gaan) naar 50 procent. Dat zijn kortingen op de huidige tarieven:  Categorie 1 Personenauto’s 5 euro, Categorie 2 Personenauto’s met aanhanger 7,45 euro, Categorie 3 Kleine vrachtauto’s 18,20 euro, Categorie 4 Grote vrachtauto’s 25 euro, Categorie 5 Motoren 2,50. Vooral Zeeuwen profiteren, aldus het voorstel. 80 procent van de passages met de t-tag wordt gemaakt door Zeeuwse gebruikers.

Dit betekent dat de tunnel in principe niet eerder tolvrij wordt dan op 14 maart 2033. Er moet een minimale reserve blijven van 20 miljoen euro. Die kan aan het eind van de tolperiode gebruikt worden om de tol iets eerder af te schaffen. Ook toekomstige meevallers zullen daarvoor worden gebruikt.

Een initiatiefvoorstel komt niet van het dagelijks provinciebestuur, maar van de partijen in de Staten zelf. De coalitiepartijen CDA, VVD, SGP en PvdA willen het voorstel vrijdag met zoveel mogelijk andere partijen presenteren. Die hadden donderdagavond nog niet allemaal hun steun toegezegd. Het leek erop dat de tol in de Westerscheldetunnel een van de belangrijkste verkiezingsitems zou worden. Zoals het er nu naar uit ziet, valt het besluit nog voor 20 maart. 

,,Gezien het voorstel om de tarieven per 1 januari 2020 aan te passen en wegens de voorbereiding van besluitvorming en effectuering voor de Westerscheldetunnel, is het van belang dat het voorstel nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd”, aldus de toelichting bij het voorstel.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement