Volledig scherm
Bovenaanzicht van de plannen in het Veerse Meer. Inzet: zijaanzicht van de te bouwen hoteltoren. impressie Zeeuwse Lagune

Tijd dringt voor Zeeuwse Lagune

MIDDELBURG - Als er in januari geen door de gemeente goedgekeurd plan ligt voor de Zeeuwse Lagune, gaat het hele recreatieproject aan de Veerse Dam niet meer door. ,,Het zou heel knap zijn als de gemeente Noord-Beveland voor die tijd een planologisch besluit zou nemen", erkent initiatiefnemer Marco Doeleman.

Deze week is de definitieve tekst vastgesteld van de Zeeuwse Kustvisie, een samenwerking van de Zeeuwse kustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, Rijkswaterstaat Zee & Delta, waterschap Scheldestromen en de provincie. Daarin staat dat op de Veerse Dam geen nieuwe bebouwing mag komen. De vraag is wanneer die bepaling precies in werking treedt.

De opstellers van de Kustvisie gaan de afspraken de komende tijd vastleggen in regels. De provincie beschouwt de Kustvisie als onderdeel van het nieuwe Omgevingsplan dat in september 2018 klaar moet zijn. Zodra er een ontwerp-omgevingsplan is, vervalt het huidige omgevingsplan en dat is al voorzien in januari. 

In een eerdere versie van de Kustvisie, waarin de kustbebouwing in Zeeland aan banden wordt gelegd, was de Zeeuwse Lagune opgenomen als een mogelijke uitzondering. In de notitie overgangsbeleid die deze week is vastgesteld, staat alleen nog dat een nieuw besluit over de Zeeuwse Lagune aan de dan geldende regels moet voldoen. 

Komt de gemeente Noord-Beveland dus uiterlijk begin volgend jaar met een bestemmingsplanwijziging om de Zeeuwse Lagune mogelijk te maken, dan zal de provincie dat toetsen aan het nu geldende Omgevingsplan. Komt het besluit van Noord-Beveland later, dan geldt feitelijk de Kustvisie.

Onlangs stelde de gemeente een besluit uit, omdat eerst nog onderzoek wordt gedaan naar alternatieve locaties. De vraag is wanneer dat klaar is. Dat maakt de tijd voor een besluit uiterst krap. 

,,Ik ben afhankelijk van de snelle besluitvorming en de daadkracht van Noord-Beveland", zegt Doeleman, die al vijftien probeert een recreatieproject aan de Veerse Dam te realiseren. ,,Ik zal niet zeggen dat ik er een hard hoofd in heb, maar het zou wel heel knap zijn als er voor januari een planologisch besluit ligt."

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement