Volledig scherm
Het idee voor het bebouwde schiereiland in het Veerse Meer, gezien vanuit de lucht.

Schiereiland Veerse Meer zorgt voor tweedeling: 7 vragen over het plan

KAMPERLAND - Het Veerse Meer moet een oppepper krijgen, vonden provincie Zeeland en de gemeenten Veere en Noord-Beveland dertien jaar geleden. Maar alle plannen voor appartementen op eilanden en enorme hoteltorens verdwenen daarna telkens weer in de afvalbak. Nu ligt er weer een plan. Haalt dat het wel?

1. Welk plan ligt er nu op tafel?
Marco Doeleman van De Zeeuwse Lagune wil een schiereiland aanleggen in het Veerse Meer. Het eiland moet ruim 31.000 vierkante meter groot worden en komt te liggen tussen de tweede loopbrug op de Veerse Dam en de surfschool. Op het vakantie-eiland komen een hotel met 44 kamers, 20 vrijstaande woningen, 48 appartementen, 20 penthouses, een restaurant en een parkeerplaats. De maximale bouwhoogte is zestien meter.

2. Hoe lang wordt er al gesproken over ontwikkelingen op het Veerse Meer?
Heel lang. In 2004 vonden de provincie, de twee Meer-gemeenten, natuurorganisaties en het waterschap elkaar al in een gebiedsvisie. Daarin staan de uitgangspunten voor een integrale aanpak van het Veerse Meer op het gebied van natuur, verblijfsrecreatie en watersport. In 2008-2009 kwam het vervolg; een structuurvisie en beeldkwaliteitsplan met daarin zaken als bouwhoogte en bebouwingsdichtheid.

3. Wat vindt Noord-Beveland?
Volgens verantwoordelijk wethouder Piet de Putter voldoet het huidige plan aan alle kaders die 'zijn' gemeenteraad eerder heeft gesteld. "Het onafhankelijke kwaliteitsteam en het college voor ruimtelijke advisering aan de rijksoverheid hebben allebei een positief advies uitgebracht. Ook is het plan goed uit de economische haalbaarheidstoets gekomen. Ik zou bij de raad terugkomen zodra aan die drie vereisten was voldaan en ik heb me aan die afspraak gehouden."

4. En buurgemeente Veere?
Het Veerse college van burgemeester en wethouders schort zijn oordeel nog even op. Wethouder René Molenaar: "We hebben een mondelinge presentatie van de plannen gehad. Het is voor ons te vroeg om er iets van te vinden. We gaan die plannen eerst intern langs onze meetlat leggen. De uitgangspunten van het beeldkwaliteitplan uit 2009 zijn daarbij voor ons leidend."

"In het raadsvoorstel van Noord-Beveland viel te lezen dat Veere geen bezwaren heeft ingebracht. Dat is wat kort door de bocht. Wij hebben er kennis van genomen. Ik kreeg twee A-viertjes mee; met een vlekkenplan en met stippen die bebouwing voorstellen. We hebben nog niets getoetst. Je zou uit dat raadsvoorstel kunnen afleiden wij geen bezwaar hebben. Maar zo ver zijn we nog niet. Dat hebben we donderdag schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Noord-Bevelandse college. Onze gemeenteraad staat daar wel iets anders in. Die heeft donderdagavond tijdens de raadsvergadering een motie aangenomen waarin zij verklaart de plannen ongewenst te vinden."

5. Is het niet beter te wachten op een kustvisie, waarin de provincie ingaat op bebouwing aan de kust?
Molenaar wil wachten. "Maar ja, er zijn ook andere stemmen die zeggen dat het hier om een pijplijnproject gaat. Plannen die al langer bestaan en die daarom niet hoeven te wachten op de kustvisie." En dat is precies de mening die De Putter is toegedaan. "Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden dat de kustvisie en het plan voor een schiereiland tegelijkertijd spelen. De discussie vermengt zich onterecht, want het gaat om twee verschillende dingen. De kustvisie is een heel recent iets, terwijl de afspraken voor de Veerse Dam jaren geleden al zijn gemaakt."

6. Hebben Noord-Beveland en Veere nu ruzie?
"Nee", zegt Molenaar resoluut. "Ik denk dat het college van Noord-Beveland het niet zo handig heeft geformuleerd in het raadsvoorstel. Daar zitten echt geen kwade bedoelingen achter." Volgens De Putter heeft het standpunt van de gemeente Veere niet met ruzie te maken, maar met besluitvorming. "Dat moet je los van elkaar zien."

7. Wat vindt ondernemer Marco Doeleman van alle ophef?
Voor de publieke protesten kan Doeleman begrip opbrengen, al deelt hij de zorgen niet. "Ik ben een Zeeuw, ik hou óók van dat gebied. Het is de plek waar ik heb leren surfen. Ik weet echt waar ik het over heb." Doeleman staat te kijken van de 'Trumphiaanse dementie' waaraan sommige (politieke) organisaties volgens hem lijden. "Ik ga er vanuit dat we in Nederland een betrouwbare overheid hebben, die zich aan de gemaakte afspraken houdt."

Zijn plan heeft inmiddels ook de Tweede Kamer bereikt. Het Zeeuwse Kamerlid Albert de Vries (PvdA) wil opheldering over het project van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.