Samenwerking in Zeeuwse zorg te stroperig

Ernst Jan Rozendaal

Middelburg

De voorzichtig begonnen samenwerking in de Zeeuwse zorg dreigt te verzanden. Er is een regisseur nodig om de vaart erin te houden.

Dat concludeert de Klankbordgroep Toekomstige Zorg Zeeland in een reactie op de tussenrapportage 'Bouwend op groeiend vertrouwen'. Dat rapport is drie maanden geleden uitgebracht door de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) onder leiding van Eeke van der Veen. Die is door minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid) ingesteld om de samenwerking in Zeeland te bevorderen.

De zorg is aan de beterende hand, concludeerde Van der Veen, maar concrete samenwerkingsplannen ontbreken nog. Dat vindt ook de klankbordgroep. De onrust over de ziekenhuiszorg was de aanleiding voor het ingrijpen van Schippers. Juist daar stroopt de boel op. In woorden wordt de samenwerking tussen het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en Zorgsaam wel beleden, maar niet in daden. "Van onomkeerbare stappen vóór eind 2016 is geen sprake", aldus de klankbordgroep, "zelfs nog niet van enig begin hiervan."

"Terwijl daar de hele discussie mee is begonnen", bevestigt klankbordvoorzitter Frans Zwemer. "We hebben er begrip voor dat de samenwerking tussen medische staven complex is en we snappen ook dat de overname van het ADRZ door het Erasmusziekenhuis er tussendoor is gekomen, maar dat zou geen belemmering moeten zijn."

De samenwerking tussen de ziekenhuizen gaat te langzaam en die met andere zorgorganisaties komt helemaal onvoldoende van de grond, aldus Zwemer. De klankbordgroep concludeert ook dat op het gebied van ict nog niet eens een begin is gemaakt. Daarbij wordt gedoeld op een gezamenlijk Zeeuws elektronisch patiëntendossier. "De implementatie daarvan zou naar onze mening zelfs min of meer leidend moeten zijn in plaats van volgend", aldus de klankbordgroep in haar evaluatie.

Er wordt gepleit voor een zorgregisseur om de samenwerking een impuls te geven en gaande te houden. Die moet nog dit jaar worden aangesteld, omdat de commissie Van der Veen naar verwachting dit voorjaar haar werkzaamheden afrondt. "We hebben een stip op de horizon gezet en dat is in 2025", aldus Zwemer. "Met het tempo van nu komen we uiteindelijk niet verder. Wij willen dat de continuïteit wordt gegarandeerd en dat de commissie een goed vervolg krijgt. Daar is een regisseur voor nodig."

Ook moeten de Zeeuwen meer bij de samenwerking worden betrokken en er beter over worden geïnformeerd. De klankbordgroep kan haar werk niet goed doen, want om als klankbord ván de burger te functioneren moet er eerst informatie worden geleverd áán de burger. Daar schort het nu aan. De bedoeling is de website van de CTZZ te verbeteren en met ZB Planbureau zullen binnenkort dialoogtafels worden georganiseerd, waarbij burgers hun mening kunnen geven over de Zeeuwse zorg.