Volledig scherm
Zonnende zeehonden op de Hoge Platen in de monding van de Westerschelde. © Peter Nicolai

Raad van State wijst alle bezwaren tegen natuurplan af

DEN HAAG - De Raad van State heeft geen van de bezwaren tegen het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren gegrond verklaard. Het plan, dat tot 2022 van kracht is, bevat  maatregelen om de natuur in het gebied te beschermen.

Voor één bezwaarmaker gaat die bescherming niet ver genoeg. Deze producent van loodvrije visgewichten wilde dat in het beheersplan ook het gebruik van loden visgewichten door de sportvisserij aan banden zou worden gelegd. Volgens de Raad van State is deze commerciële betrokkenheid onvoldoende om hem als belanghebbende aan te merken.

Waterschap Scheldestromen probeerde vergeefs de afsluiting van het doorgaande fietspad in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, langs het dijktraject Baalhoek-Kruispolderhaven, te laten schrappen. In 2013 is het traject al afgesloten, dus van 'bestaand gebruik' is volgens de Raad van State geen sprake. Bovendien is niet aangetoond dat broedende bontbekplevieren en strandplevieren geen last hebben van de fietsers.

Zeehonden

De Vereniging van Beroepsvissers maakte bezwaar tegen de beperkingen op het vangen van harder en zeebaars met vaste vistuigen binnen een afstand van 1200 meter van rustende zeehonden. Vooral voor jonge zeehonden is rust belangrijk. De Raad van State stelt mede daarom dat deze afstand redelijk is. Dat de zeeschepen ook voor verstoring zorgen, is voor de Raad van State nog geen argument om de beperking voor visserij uit het plan te halen.

Over de bezwaren van Stichting Red onze polders, die zich inspant voor behoud van de Hedwigepolder, doet de Raad van State geen uitspraak om zij zich onbevoegd verklaart hiervan kennis te nemen. Volgens de Raad van State hadden de beroepsgronden eerder ingebracht moeten worden. 

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement