Volledig scherm
Peter van Dijk en Vincent Bosch PVV Zeeland © Lex de Meester en Leo Adriaansen

PVV’ers Van Dijk en Bosch weigeren op te stappen, ondanks snoeiharde moties van afkeuring

MIDDELBURG - In het hardste debat in jaren hebben PVV’ers Peter van Dijk en Vincent Bosch vrijdag in Provinciale Staten beiden hun excuses aangeboden voor fouten die ze hebben gemaakt, maar ze weigeren op te stappen, ook nadat ze beiden een breed gesteunde motie van afkeuring aan hun broek kregen.

In de twee moties van afkeuring, die de steun kregen van CDA, VVD, PvdA, SGP, 50Plus, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en SP, wordt Van Dijk en Bosch verweten dat ‘het aanzien van de provincie en van haar bestuurders geschaad is door het langdurige en doelbewuste misbruik van publieke middelen’ en wordt het vertrouwen in hen opgezegd. Bosch wordt ook verweten dat hij de betrouwbaarheid van commissaris van de koning Han Polman ten onrechte ter discussie heeft gesteld. 

Omdat Statenleden rechtstreeks door de kiezer worden gekozen, kunnen Van Dijk en Bosch niet door hun collega’s worden weggestuurd. Ze werden wel ontheven van enkele extra functies als Statenleden. De moties waren voor hen geen aanleiding om op te stappen.

De spanning was vrijdag te snijden, vooral toen Polman reageerde op de beschuldiging van Bosch dat hij meermalen bij de commissaris had aangekaart dat Van Dijk sjoemelde met provinciegelden. ,,De heer Bosch heeft mij woorden in de mond gelegd waar ik ferm afstand van neem”, reageerde Polman. ,,Ik kijk u recht in de ogen, U heeft nimmer aan mij gemeld dat er onregelmatigheden waren met vergoedingen. Dan moet u dat dus ook niet beweren.”

Bosch hield vol dat hij dat in zijn beleving wel had gedaan. De discussie liep zo hoog op dat Hannie Kool (CDA) vroeg de vergadering, die vanwege de beschuldiging aan Polman inmiddels werd voorgezeten door Hans van Geesbergen (VVD), te schorsen voor beraad tussen de fracties. Ze eiste na de schorsing namens alle andere partijen rechtstreekse excuses van Bosch aan Polman voor de insinuaties dat de commissaris van de malversaties op de hoogte was gebracht. Nadat zijn eerste poging volgens Kool ‘volstrekt onvoldoende’ was, bood Bosch nogmaals zijn excuses aan Polman aan, ditmaal rechtstreeks. ,,Mijn excuses als ik de indruk heb gewekt dat ik de commissaris volledig op de hoogte heb gebracht.”

Desondanks werden de moties van afkeuring aan het eind van de middag door Kool ingediend.

Vervalste factuur

In april zette de PVV-Statenfractie onder aanvoering van Bosch haar voorzitter Peter van Dijk opzij. De fractie beschuldigde hem van vriendjespolitiek, zelfverrijking door onder meer dubbele declaraties en intimidatie.

Commissaris van de Koning Han Polman liet vervolgens door KPMG onderzoeken of er sprake was van misbruik van fractiegelden. Daaruit bleek dat de PVV het in het algemeen niet zo nauw had genomen met de besteding van het geld. In één geval kon daar een concreet bedrag aan worden gekoppeld: 816,75 euro voor een vervalste factuur.

Vrijdag debatteerden Provinciale Staten over het KPMG-rapport. Polman en voorzitter Sylvia Tuinder (SP) van de commissie integriteit begonnen met een herhaald beroep op Van Dijk en Bosch om hun conclusies te trekken en op te stappen.

Excuses

Van Dijk liet het bij een korte reactie. Hij beschuldigde Bosch en oud-PVV-Statenlid Roland de Wit ervan op zijn Statenzetel uit te zijn en dat het ‘een bittere pil’ voor hen was dat hij twee jaar geleden genas van een levensbedreigende ziekte. Hij gaf aan fouten te hebben gemaakt. ,,Daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan aan de Staten van Zeeland.”

Bosch hield een veel langer, af en toe zeer emotioneel betoog. Hij zei dat hij sinds 2017 meermaals bij de provincie en zijn eigen partijleiding in Den Haag had aangeklopt om malversaties van Van Dijk te melden, de mededeling waarop Polman later zeer geïrriteerd reageerde. ,,Noch de partij noch de provincie hebben de signalen serieus genoeg genomen. Men liet mij bungelen.” Bosch schoof alle schuld in de schoenen van Van Dijk. Hij zei één fout te hebben gemaakt, namelijk zijn medewerking aan het aanwenden van provinciaal geld voor de website van de PVV Tholen, waar hij fractievoorzitter is. Ook dat had hij in opdracht van Van Dijk gedaan, zei hij, maar hij heeft het geld - 816 euro - wel terugbetaald. ,,Ik wil nog een laatste maal mijn excuses aanbieden, mijn diepste excuses, nogmaals het was fout, het was geen zelfverrijking maar ik heb het uit eigen zak terugbetaald.”

Wegjagen

Hij gaf extra functies als Statenlid op voordat zijn collega’s die konden ontnemen en wil al zijn declaraties voortaan openbaar maken. Hij wil wel aanblijven omdat zijn achterban een beroep op hem heeft gedaan zich ‘niet weg te laten jagen’.

Ondanks snoeiharde kritiek van de meeste andere partijen, bleven Van Dijk en Bosch aangeven niet te willen opstappen, hoewel alle fractievoorzitters die het woord hadden gevoerd daarop hadden aangedrongen. Het duidelijkst was Ton Veraart (D66). ,,Bezin je op je positie. In goed Nederlands is dat: stap op. Uw kiezers verdienen beter, de Staten verdienen beter en de democratie verdient beter.”

,,Je hebt niet een beetje oprecht en een beetje onoprecht”, foeterde Kool. ,,Dat u uw fouten pas erkent na het onderzoek van KPMG is onverteerbaar. Nu excuses aanbieden is te laat, te mager en fouten aan een ander verwijten is weglopen voor uw eigen verantwoordelijkheid.”

Corina van Vliet (PvdA) haalde wijlen minister Ien Dales aan: ,,Een beetje integer bestaat niet.”

Meer dan sorry zeggen

,,Er ging niet één keer iets mis”, aldus Joan Van Burg (SGP). ,,Het was stelselmatig, dat hebben we allemaal kunnen lezen. Dat moet meer gevolg hebben dan sorry zeggen.”

,,Ik heb vanaf mijn aantreden in 2003 niet meegemaakt te moeten oordelen over de integriteit van collega-Statenleden”, zei Kees Bierens (VVD). Ook hij drong aan op het vertrek van de twee. Veraart stelde dat de malversaties ‘weloverwogen, samenspannend en over een lange tijd’ hebben plaatsgevonden. ,,Het gaat niet om een vergissing, het was een patroon.”

,,Het zou de PVV-fractie sieren als beide heren de Zeeuwse politiek achter zich laten”, meende Willem Willemse (50Plus). Gerwi Temmink sprak van ‘doelbewust frauduleus handelen’ en sloot uit dat hij nog betrouwbaar met Van Dijk en Bosch zou kunnen samenwerken. Henk Jan Verburg (CU) sloot zich aan bij ‘het dringende verzoek om op te stappen.’ Vrijwel alle partijen benadrukten dat de PVV’ers het aanzien van de hele Zeeuwse politiek hebben geschaad.

Forum voor Democratie, de Partij voor Zeeland,  en Partij voor de Dieren en GroenLinks-Statenlid Maaike Walraven steunden de moties van afkeuring niet, omdat ze de aanbevelingen van de commissie integriteit genoeg vonden. Bosch gaf voor de stemming, waarbij hij de zaal verliet, nog aan dat in zijn ogen in de Zeeuwse politiek geen ruimte is voor klokkenluiders. ,,Zij gaan mee naar de slachtbank.”

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement