Volledig scherm
stockpzc stockadr collecte geld munt munten muntgeld euro sparen © Thinkstock

Provincie verhoogt tarieven leges

MIDDELBURG - Het dagelijks provinciebestuur gaat meer leges heffen. De kosten voor dienstverlening aan burgers en bedrijven gaan per 1 januari omhoog. Medio volgend jaar komen er ook nieuwe leges bij voor onder meer hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden, gebied- en soortenbescherming en de ontgrondingenwet. 

De heffingen worden gefaseerd ingevoerd. Volgend jaar levert dat 118.000 euro aan extra inkomsten op, in 2019 wordt dat 184.000 euro en vanaf 2020 vloeit er jaarlijks ongeveer 315.000 euro extra in de provinciekas. 

De kosten die de Provincie maakt in haar dienstverlening staan niet in verhouding tot de vergoedingen die ze voor de werkzaamheden ontvangt. Ook voert de Provincie werkzaamheden uit voor vergunningen en ontheffingen waarvoor ze geen leges heft. Met de nieuwe Legesverordening gaat Zeeland in de pas lopen met andere provincies, die gemiddeld hogere en meer leges heffen.

De extra inkomsten zijn broodnodig. Zeeland wordt door het Rijk jaarlijks gekort voor ruim 10 miljoen euro vanwege dividendinkomsten van energiebedrijf Delta (nu PZEM). Deze inkomsten heeft Zeeland niet meer. Een commissie onderzoekt een mogelijke oplossing in bijdragen van het Rijk en overige provincies. Het Rijk heeft eerder (naar aanleiding van een advies van de commissie Samsom over de sanering van Thermphos) al aangegeven dat Zeeland zelf ook kan zorgen voor meer financiële ruimte door bijvoorbeeld verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Het ophogen van de MRB vindt het dagelijks provinciebestuur ongewenst, omdat Zeeuwse inwoners ook al tol moeten betalen voor de Westerscheldetunnel. 

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement