Vrachtverkeer op de Zanddijk bij Yerseke
Volledig scherm
Vrachtverkeer op de Zanddijk bij Yerseke © Joeri Wisse

Poll van Forum voor Democratie bevestigt: nieuwe weg naar Yerseke moet anders dan provincie wil

YERSEKE - Het was al duidelijk dat de oplossing die de provincie voorstelt om de Zanddijk tussen de A58 en Yerseke veiliger te maken niet veel handen op elkaar krijgt. Een peiling van Forum voor Democratie bevestigt dat nog eens.

Het voorstel van de provincie heeft anderhalve maand ter inzage gelegen. In totaal 25 mensen hebben vragen of bezwaren ingediend, meldt de provincie. Volgende maand reageert het provinciebestuur.

Poll

Tegelijk met de inspraakprocedure stond op internet een poll van Forum voor Democratie (die is verlengd tot 31 januari). Daarop hebben 306 mensen gereageerd, van wie er 219 de enquête helemaal hebben ingevuld. Hoewel het geen representatief onderzoek mag heten, laat staan een referendum, is de peiling van FvD wel degelijk serieus aangepakt. De partij wil de bevraging gebruiken bij haar standpuntbepaling.

Slechts 11 procent van de bevraagden blijkt voor variant bruin te zijn, het scenario dat de provincie voorstelt uit een kleurenpalet waarin ook de varianten roze-zwart, groen en rood zaten. Bruin is net als roze-zwart een dijktracé dat begint bij de huidige afslag van de A58. Rood en groen zijn poldertracés, waarvoor nieuwe afslagen van de A58 nodig zijn.

Populairst

De provincie vindt die te duur, maar ze zijn duidelijk het populairst bij degenen die de poll van Forum hebben ingevuld (53 procent voor groen, 36 procent voor rood). Hoewel lang niet alle respondenten uit de gemeente komen, maken de meesten wel regelmatig gebruik van de Zanddijk. Hun mening komt overeen met die van de inwoners en ondernemers en waarschijnlijk een meerderheid van de gemeenteraad, die bruin ook niet zien zitten.