Plan voor snelle boten voor douane op Zeeuwse wateren

VLISSINGEN - De Rijksrederij en de Douane overwegen het patrouilleschip Jan van Gent voor de Zeeuwse wateren te vervangen door kleine snelle, op afroep beschikbare interventieboten. 

De Douane maakt van dit schip van de Rijksrederij, onderdeel van Rijkswaterstaat, gebruik om vanuit Vlissingen toezicht te houden. 

Er is nog geen definitief besluit genomen. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat bekijken de Douane en de Rijksrederij de komende tijd welk scheepstype het geschiktst is voor inzet langs de Zeeuwse kust. Streefdatum voor invoering van de nieuwe werkwijze is 1 januari 2018. 

 In 2015 werden op de Waddenzee de grote patrouilleschepen uit de vaart genomen en vervangen door zogeheten FRISC's (Fast Raiding Interception Special forces Craft). Deze boten kunnen snelheden tot 80 kilometer per uur bereiken. De marine gebruikt de snelle vaartuigen  onder meer in de strijd tegen de piraterij langs de scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Verschil met de marine is dat de FRISC's die de douane  gebruikt een stuurhut hebben.

Volgens Rijkswaterstaat zijn de gebruikers op de Waddenzee erg tevreden over de inzet van deze FRISC's.