Volledig scherm
Waterschapskantoor in Terneuzen. © Peter Nicolai

Onvrede over belastingplan waterschap

MIDDELBURG - De onvrede over het toekomstige belastingstelsel voor de waterschappen wordt steeds groter. Het bestuur van waterschap Scheldestromen ziet veel haken en ogen aan de plannen.

Het nieuwe belastingstelsel moet in 2022 van kracht moet worden. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten eerlijker worden verdeeld over de diverse categorieën en dat het systeem eenvoudiger wordt.

Voorlopig wordt het, doordat de plannen steeds worden aangepast, alleen maar ingewikkelder. De gezamenlijke waterschappen moeten op 14 december een besluit nemen. Het voorstel is voorlopig in te stemmen met de onderdelen waar men het in meerderheid over eens is. De voornaamste discussiepunten - de bijdrage van de natuursector en de watersysteemheffing - volgen later.

Lastige opgave

,,Het is een lastige opgave om alle waterschappen op één lijn te krijgen", zei dagelijks bestuurder Denis Steijaert van het Zeeuwse waterschap vanavond in de commissie bestuurlijke en economische zaken.

Voor het voornaamste punt dat Scheldestromen heeft ingebracht, is landelijk te weinig steun. Het Zeeuwse waterschap heeft zich vergeefs gekeerd tegen het plan om huishoudens met vier of meer personen extra te belasten. Dat betekent een lastenverzwaring die kan oplopen tot 100 euro per jaar.

Henk Verheuvel (SGP) noemde dat onderdeel een ‘breekpunt'. Ook andere commissieleden plaatsten uiteenlopende kritische kanttekeningen bij de plannen. Met name Water Natuurlijk, Partij voor Zeeland en Natuurterreinen vinden, gezien de vele onzekerheden, dat de tijd nog niet rijp is voor een landelijk besluit.

Onvoldragen

,,Het is een onvoldragen plan. We moeten langer de tijd nemen om tot een meer gedragen plan te komen”, zei Gert-Jan Minderhoud (Partij voor Zeeland). ,,De discussie is diffuus geworden", vond Frans van Kollem (Water Natuurlijk). ,,Zitten we wel op de goede weg met dit belastingstelsel? We zijn al een aardig eindje de fuik in gezwommen. Ik ga daar niet in mee”, zei Ralf Joosse (Natuurterreinen).

Ook anderen wezen op de tekortkomingen. Wim van Gorsel (Ongebouwd) noemde de ‘exorbitante tariefsverhoging’ waarmee agrariërs na invoering te maken krijgen. Carla Michielsen (CDA) memoreerde de recente uitspraken van de Hoge Raad over de zoetwatervoorziening op Tholen en de wijze waarop wegen worden belast. Die pakten allebei nadelig uit voor het waterschap en hebben consequenties voor het systeem van belastingheffing.

Denis Steijaert kon weinig anders dan vaststellen dat er ‘ook binnen ons waterschap geen unanimiteit is’. ,,Er is nog veel denkwerk nodig.”

Sabewa

Steijaert ging ook kort in op de problemen bij belastingdienst Sabewa, dat kampt met achterstanden bij de behandeling van verzoeken tot kwijtschelding. De gemeenten Vlissingen en Middelburg overwegen inmiddels de samenwerking op te zeggen. ,,Maar wij blijven gewoon bij Sabewa", zei Steijaert.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement