Volledig scherm
Dick van der Wouw overhandigt rapport aan gedeputeerde Harry van der Maas (r). © Ernst Jan Rozendaal

Onderzoek ZB: 'Geef stad voorrang boven platteland'

pollMIDDELBURG - Zeeland mist een echte stad. Die is wel nodig om bedrijven en nieuwe inwoners naar de provincie te lokken. Investeer daarom in de stedelijke regio Middelburg en Vlissingen en minder in het platteland. 

Dat is de boodschap van het dinsdag gepresenteerde onderzoek De Staat van Zeeland 2017, dat in opdracht van de provincie is opgesteld door ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. 

Poll

In Zeeuwse dorpen is het goed toeven

  • Eens (87%)
  • Oneens (13%)
1126 stemmen
Volledig scherm
De ZB. © Cris Sohier

'Zeeland staat op een kantelpunt', aldus de onderzoekers. Vergrijzing, ontgroening en wegtrek van jongeren vragen om verstedelijking en concentratie van voorzieningen. Dat staat haaks op de filosofie om in Zeeland alles zo kleinschalig mogelijk en dicht bij huis te organiseren. Er moet 'naar duurzame oplossingen voor Zeeland als geheel worden gekeken in plaats van het dienen van lokale belangen in de vorm van een verdelende rechtvaardigheid', stelt het rapport.

Magneet 

Steden zijn de motoren van economische ontwikkeling. Ze werken als een magneet op jongeren en bedrijven, zeker als er instellingen voor hoger onderwijs zijn. In Zeeland zijn recreatie en industrie ook belangrijkste aanjagers van de economie. Die zijn niet alleen verbonden aan Middelburg en Vlissingen, maar ze hebben wel dringend behoefte aan personeel. 

Een personeelstekort zal de economische groei belemmeren, denkt bijvoorbeeld ING. De raming is dat Zeeland de komende vier jaar 6000 arbeidskrachten tekort komt. Die zullen deels van buiten moeten en komen en dus is een aantrekkelijk vestigingsklimaat essentieel. Maar volgens het rapport is de stedelijke aantrekkelijkheid van Zeeland 'sterk onderontwikkeld'. Er moet dus juist daar worden ingezet op wonen, kennis en onderwijs en bereikbaarheid.

Ontvolking

Ook Zeeland verstedelijkt. Het aantal inwoners in steden is met 37 procent toegenomen, terwijl op het platteland sprake is van een achteruitgang met 16 procent. 'Het Zeeuwse platteland ontvolkt dubbel zo hard als Nederland als geheel', aldus het rapport. 'In acht jaar tijd heeft het echte Zeeuwse platteland ruimt 28.000 inwoners verloren.'

Toch ontbreekt het in Zeeland nog aan een echte stad. De agglomeratie Middelburg/Vlissingen is de enige die kan worden aangemerkt als een stedelijk centrum. Zij kan een groeipool zijn en centrumfuncties aan zich binden met voldoende draagvlak. Ook het omliggende gebied kan daarvan profiteren. Maar: 'het ontbeert Middelburg en Vlissingen echter aan de krachtenbundeling die nodig is om ook daadwerkelijk als stedelijk centrum voor Zeeland te functioneren', stellen de onderzoekers van De Staat van Zeeland.

Quote

Het Zeeuwse platteland ontvolkt dubbel zo hard als Nederland als geheel

Staat van Zeeland 2017

Eén sterke stadsomgeving

Quote

De praktijk leert dat de bundeling van krachten in Zeeland (...) nog te veel blijft steken in goede bedoelin­gen

Staat van Zeeland 2017

De kleine Zeeuwse steden apart kunnen geen hoogwaardige voorzieningen organiseren. Dus moet in gezamenlijkheid worden gewerkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat: één sterke stadsomgeving. Daarvoor is wel centrale regie nodig: 'Een voor ondernemers en huishoudens kwalitatief goed en duurzaam vestigingsklimaat vereist nadrukkelijk regie op provinciaal niveau. De praktijk leert dat de bundeling van krachten in Zeeland in het samenwerken vanuit ieders eigen rol en lokale verantwoordelijkheid nog te veel blijft steken in goede bedoelingen."

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement