Volledig scherm
© Thinkstock

Onderzoek naar ArcheoHotspot in Zeeland

MIDDELBURG - De provincie gaat de mogelijkheid van een ArcheoHotspot in Zeeland onderzoeken. Dat is een regionaal hulp- en informatiecentrum voor archeologie. Die bestaan al in Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen, Arnhem en Utrecht. Ze zijn bedoeld om archeologische kennis te delen met het publiek.

Het onderzoek naar een Zeeuwse ArcheoHotspot is een actiepunt uit de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland 2017, die is opgestuurd naar de Staten. Ook verdronken dorpen en dijken zijn in 2017 speerpunten in het Zeeuwse archeologiebeleid.

Verdronken dorpen

Vorig jaar is geconcludeerd dat een geplande doorstart van het project Verdronken dorpen niet goed van de grond is gekomen. Dat is een aanleiding om er extra goed aan te trekken. Inmiddels is de website voor verdronken dorpen verder ontwikkeld en ondergebracht bij de website van Zeeuwse Ankers. Nu wordt ingezet op een actualisering van de Zeeuwse kaart met verdronken dorpen.

Natuurlijke erosie

De meeste verdronken dorpen bevinden zich buitendijks waardoor de kans op verstoringen klein is. Toch blijkt natuurlijke erosie een sluipend proces te zijn. Daar ziet de provincie een taak, vooral bij het verdronken land van Zuid-Beveland. Met hulp van vrijwilligers zullen daar sporen en vondsten worden vastgelegd. Verder zint de provincie op mogelijkheden om een verdronken dorp als toeristische attractie toegankelijk te maken voor publiek.

Dijkdoorsnijdingen

Ook dijken krijgen extra aandacht. Bij dijkdoorsnijdingen zijn opzienbarende onderzoeksresultaten geboekt. De Emelissedijk op Noord-Beveland is een goed voorbeeld voor verder gravend onderzoek naar dijken. Er is een begin gemaakt met een database van alle binnendijken van Zeeland. Die moet onderdeel gaan uitmaken van een landelijke database waarvoor plannen bestaan in Den Haag.