Volledig scherm
© Henk Kamp. ANP

Of het Rijk Zeeland gaat helpen blijkt pas in het voorjaar

DEN HAAG - Op zijn vroegst wordt begin 2017 duidelijk of het Rijk bijdraagt aan plannen voor de versterking van de Zeeuwse economie. Als de provincie Zeeland met concrete plannen komt, kijkt het kabinet in het voorjaar of het geld uit bestaande potjes kan bijdragen. Geld voor een tweede bèta college komt op zijn vroegst in 2018. Minister Henk Kamp van Economische Zaken zei dat dinsdagavond in de Tweede Kamer.

Die lijkt daarmee tevreden. Al zette de Kamer aan het begin van het debat harder in. Een ruime meerderheid van SGP, PvdA, D66, SP, CDA en ChristenUnie eiste dat het kabinet nog dit jaar geld vrijmaakt voor de oprichting van een tweede university college en een investeringsfonds voor de Zeeuwse economie.

Geen post

Maar dat was Kamp niet van plan. "De Kamer heeft tijdens de algemene en financiële beschouwingen geen voorstel gedaan om extra geld voor Zeeland toe te voegen aan de begroting Economische Zaken. Dus heb ik geen post waarop staat: Zeeland, zoveel miljoen. Ik heb wel een heleboel begrotingsposten voor activiteiten in het hele land, dus ook voor Zeeland."

Kamp wil de plannen nader uitwerken, samen met Zeeland en de Zeelandcoördinator (belast met de uitvoering van de adviezen van de commissie Balkenende). Pas als plannen uitgewerkt zijn en duidelijk is hoeveel ze kosten, wil Kamp bekijken of hij uit bestaande geldpotjes kan bijdragen. Hij noemde een reeks van mogelijkheden: SDE+, Demonstratie energie-innovatie regeling, Interreg en verschillende Europese structuurfondsen.

Bèta college

Over het plan voor de oprichting van een tweede bèta college zei Kamp dat, afhankelijk van de verdere invulling, 'de minister van onderwijs kan zien wat er vanaf 2018 aan middelen beschikbaar kan worden gesteld'.

Over het nieuwe financiële drama rondom de sanering van het terrein van het failliete Thermphos is Kamp nog niet op de hoogte. Desondanks zegde hij toe die situatie te betrekken bij het overleg met Zeeland.

Peuren

Ook al krijgt de Kamer niet waarom ze vroeg, toch lijkt ze tevreden. Roelof Bisschop (SGP): "De minister is tot nu toe afhoudender geweest. Hij zei dat Zeeland geen problemen had en dat het allemaal wel meeviel. Nu zegt Kamp dat hij ermee aan de slag gaat. Er komt geen nieuw geld, maar hij gaat in bestaande geldpotjes peuren. Volgens mij is dat wat de provinciale bestuurders nodig hebben."

VVD-Kamerlid André Bosman uit Middelburg zegt na afloop dat Kamp 'mooie toezeggingen heeft gedaan'. "Je kunt zeggen dat je een aparte pot voor Zeeland wilt, maar je kunt ook proberen om binnen de begroting geld te vinden. Zeeland moet dan wel eerst met harde verhalen komen."

Veel positiever

PvdA-Kamerlid Albert de Vries uit Middelburg vindt de toon van Kamp 'veel positiever dan bij het vorige debat'. Hij komt nu met concrete dekkingsmiddelen. Het is ook helemaal niet erg als het wordt betaald uit bestaande potjes."