Volledig scherm
Het Veerse Meer, gezien vanaf de Veerse Gatdam. Inzet: een kaartje waarop te zien is waar het schiereiland moet komen. © Google Maps

Natuurorganisaties: Noord-Beveland passeert kustvisie

WISSENKERKE - Door het plan voor een bebouwd recreatie-eiland in het Veerse Meer al voor te leggen aan de gemeenteraad, passeren burgemeester en wethouders van Noord-Beveland de in aantocht zijnde Zeeuwse Kustvisie op 'ongepaste wijze'. Dat vinden natuurorganisaties ZMf, Natuurmonumenten en het Zeeuwse Landschap.

De gemeenteraad neemt morgen, donderdag, een principebesluit om het plan de Zeeuwse Lagune al dan niet verder te ontwikkelen. Volgens de ZMf wordt in het raadsvoorstel ten onrechte gesuggereerd dat de organisatie akkoord zou zijn met de ontwikkeling. De genoemde natuurorganisaties nemen juist nadrukkelijk afstand van de plannen, aldus de ZMf.

De natuurorganisaties werken momenteel met de diverse overheden (waaronder Noord-Beveland) en de belangenverenigingen samen aan de ontwikkeling van een lange termijnvisie op de Zeeuwse kust. Zij pleiten onder meer voor het vrijhouden van de dammen vanwege de hoge landschappelijke kwaliteit. "Het aanleggen van een schiereiland en het bouwen van appartementen die boven de dam uitsteken gaan hier grote landschappelijke schade aanrichten", aldus de ZMf. Het overgangsbeleid is volgens de natuurorganisaties niet op dit project van toepassing. "Er zijn op dit moment geen verkregen rechten en er ligt geen ontwerpbestemmingsplan. Dit terwijl het plan nu wel wordt voorgelegd aan de raad, dus tijdens de besprekingen over de kustvisie. Naar de mening van onze organisaties is dit een poging om op ongepaste wijze de in aantocht zijnde kustvisie te passeren."

Binnen de Noord-Bevelandse gemeenteraad zit nog niet iedereen op een lijn. "Het is best een moeilijke beslissing, maar in principe zeggen we ja", zegt Dirk Hage (VVD). "Ook richting die ondernemer, die is al veertien jaar aan het ploeteren. " CDA'er Johan Sandee 'zou niet weten waarom we tegen zouden zijn'. "De provincie heeft die plek aangewezen als hotspot. Iedereen weet dat er iets gaat gebeuren, we hebben als raad kaders gesteld. Dit is tot nu toe het beste plan dat is gepresenteerd." Ellen van der Klooster (PvdA) daarentegen heeft 'hele sterke twijfels'. "We willen eerst het kustpact en de kustvisie afwachten. En ik ga de wethouder kritische vragen stellen over de ZMf."

Annet Versluijs (NB7) is zich nog volop in de materie aan het verdiepen. "Ik kan nog geen ja of nee zeggen. Ik heb het gevoel dat we voortdurend achter de feiten aanlopen. Iedereen vindt dat het leeg moet blijven, toeristen willen juist dat er niks is. Maar dat snapt niemand."