Maatregelen tegen springtij

MIDDELBURG Waterschap Scheldestromen neemt maatregelen in verband met springtij komende nacht. Bij Vlissingen wordt een waterstand verwacht van 3,30 meter plus Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Uit voorzorg zijn enkele coupures in Vlissingen al afgesloten. Coupures zijn afsluitbare doorgangen in de dijk, bijvoorbeeld op de plek waar een weg de dijk kruist. Het gaat om in Vlissingen om de coupure Poort De Ruyter (doorgang bij de kazematten) en de coupure fiets-voetveer Vlissingen-Breskens

De keersluizen bij Vlissingen, Stavenisse en Zierikzee zijn ook al gesloten. Dit is bij lagere waterstanden gebeurd. Ook gaat de Panoramaweg in Breskens dicht. De sluiting duurt naar verwachting in elk geval tot en met zaterdagmorgen 14 januari.

De verhoogde waterstanden worden veroorzaakt door een al vrij hoog astronomisch getij van 2,37 meter plus NAP bij Vlissingen en een sterke wind. Ook langs de Belgische kust en in Antwerpen worden maatregelen getroffen. De kaaiparkings in Antwerpen zijn afgesloten.