Volledig scherm
Animatiefoto van het Windpark Krammer zoals dat er in de toekomst uit moet gaan zien.

Klimaattop voor Zuid-Nederland

BREDA - Zeeland, Noord-Brabant en Limburg houden 4 juni een 'grote' klimaattop voor Zuid-Nederland. Bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties komen samen in Breda om te praten over concrete maatregelen die de uitstoot van het broeikasgas C02 sterk verminderen.

Het landelijke Klimaatakkoord heeft scherpe doelen gesteld om de opwarming van de aarde en desastreuze gevolgen die klimaatverandering heeft, tegen te gaan. In 2030 moet uitstoot van C02 met de helft zijn teruggedrongen. Onder aanvoering van Noord-Brabant pakken de drie zuidelijke provincies de handschoen op. Er is een manifest gemaakt dat als vertrekpunt dient voor concrete maatregelen.

Eén van de grootste opgaven wordt energietransitie. Huishoudens en industrie moeten van het gas af en overstappen op duurzame energie van met name windmolens (op zee) en zonnepanelen. Ook moet worden geïnvesteerd in slim en duurzaam vervoer. Een daaraan gekoppelde uitdaging is dat de provincies zich moeten wapenen tegen extreme regenval, hitte en droogte. Dat vergt onder meer de aanleg van betere afwateringssystemen en de bouw van ondergrondse opslagreservoirs. Regenwater kan zo sneller worden afgevoerd en kan bij droogte weer worden benut. Voor een betere waterbeheersing zijn eveneens meer natuurgebieden nodig.

Een ander speerpunt is circulaire productie: minder afval, meer hergebruik van grondstoffen. Ook moeten nieuwe huizen, bedrijfspanden en publieke voorzieningen klimaatneutraal worden gebouwd. De omslag moet snel gebeuren. Dat vergt volgens het manifest moed en een onorthodoxe aanpak.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement