Jan kreeg een beroerte. Nu ligt er iets op het puntje van zijn tong. (En dat de hele dag)

videoVLISSINGEN - Morgen, 29 oktober, is het Wereld Beroerte Dag, met aandacht voor de alarmsignalen.  Vlissinger Jan Gatsonides (62) zou graag vertellen wat voor hem de gevolgen waren, maar dat is lastig. Jan heeft er afasie aan overgehouden.