Volledig scherm
De kerncentrale in Borssele, herkenbaar aan de witte koepel. © Luchtfoto Marcelle Davidse

Greenpeace eist sluiting kerncentrale Borssele

VLISSINGEN -  Een internationale klachtencommissie blijft erbij dat burgers  en organisaties onvoldoende hun mening hebben kunnen geven bij het besluit de kerncentrale Borssele langer open te houden.

De zaak was aangespannen door Greenpeace. De milieuorganisatie eist per direct een onderzoek naar de milieueffecten van Borssele en inspraak voor het publiek. ,,Eigenlijk zou de kerncentrale per direct moeten worden gesloten'', aldus de milieuorganisatie. 

 In 2006 besloten kabinet en de eigenaren van de kerncentrale om de kerncentrale niet in 2013 te sluiten, maar nog eens twintig jaar langer in bedrijf te houden. De stekker van de nucleaire stroomfabriek gaat er pas eind 2033 uit. 

De Europese Unie, en daarmee ook Nederland, heeft het Verdrag van Aarhus ondertekend. Daarmee verplicht de overheid zich tot het geven van inspraak van de bevolking bij beslissingen over milieu-aangelegenheden.

De klachtencommissie 'Aarhus' stelt dat Nederland de inspraak  over verlenging van de levensduur van de kerncentrale Borssele beter had moeten organiseren. In mei kwam de commissie al met een voorlopige conclusie. De Nederlandse regering is daarna met een weerwoord gekomen, maar dat heeft de klachtencommissie niet kunnen overtuigen om tot een ander oordeel te komen. 

Wat deze definitieve uitspraak in de praktijk betekent is nog niet de duidelijk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bestudeert de uitspraak van de commissie en zal pas daarna met een reactie komen.

De aanbevelingen van klachtencommissie 'Aarhus' hebben alleen betrekking op toekomstige besluiten over de kerncentrale. De commissie stelt dat de Nederlandse overheid voortaan de regels van het verdrag moet volgen  wanneer er nucleaire activiteiten worden heroverwogen of verlengd.

Voor Greenpeace kan de uitspraak maar op één manier worden uitgelegd: ,,De kerncentrale draait in strijd met internationale wetgeving. Als de overheid en elektriciteitsproducent EPZ  bang zijn voor een milieueffectrapportage, kunnen ze Borssele beter zo snel mogelijk sluiten”, zegt kernenergie-expert Jan Haverkamp van Greenpeace. ,,Deze uitspraak maakt duidelijk dat je burgers niet zonder hun inbreng zomaar langer mag blootstellen aan serieuze risico’s voor hun gezondheid en het milieu. Een verouderende kerncentrale nog één of twee decennia door laten draaien betekent hoe dan ook een hogere kans op een zwaar ongeval. Niet alleen in Doel of Tihange in België, maar ook in  Borssele. Er zijn voldoende schone en duurzame alternatieven voor kernenergie.''

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement