Volledig scherm
Ter illustratie: statushouders aan de slag in de logistiek © Fred Leeflang

EU-geld naar Zeeuws project om statushouders aan werk te helpen

GOES - Om vluchtelingen sneller aan werk te helpen krijgt de Arbeidsmarktregio Zeeland  691.000 euro van de Europese Unie. Het gaat om een Zeeuws plan om obstakels tussen de statushouders en betaalde banen weg te nemen.

In Zeeland wonen 2700 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ongeveer de helft van hen is afhankelijk van een uitkering. Zeeuwse gemeenten willen deze mensen zo snel mogelijk aan werk helpen, maar hiervoor ontbreken tot nu toe de middelen. Met het geld uit het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds, hopen de gemeenten een flinke slag te kunnen maken. Nu zeven ton beschikbaar komt, kunnen concrete stappen worden gezet om het plan Nieuwe Zeeuwen uit te gaan voeren. Dat is niet alleen van belang voor de nieuwkomers zelf, het is ook goed voor sectoren in Zeeland waar men zit te springen om arbeidskrachten.

De nieuwkomers vinden nogal wat beren op hun weg bij het zoeken naar werk. Nog voordat ze aan solliciteren toe komen, stranden ze al. ,,Die obstakels zijn vooral het slecht zicht hebben op hun eigen kwaliteiten, het ontbreken van werknemersvaardigheden, psychische en/of financiële problemen en hun nog niet toereikende beheersing van het Nederlands”, aldus de Arbeidsmarkt Regio.

Het project Nieuwe Zeeuwen gaat onder meer over het aanleren van het Nederlands en van de vaktaal in bepaalde richtingen als logistiek, zorg en techniek. Want je kunt wel Nederlands leren, elke beroepsgroep heeft zijn eigen specifieke termen en uitdrukkingen die je moet kennen om goed te kunnen werken. 

De statushouders worden ook  veiligheidscursussen (VCA) aangeboden. Stageplaatsen, jobcoaching in de eigen taal en het inzicht geven in hun mogelijkheden zijn andere voorbeelden van de uitwerking van dit project. Het is een meerjarenplan dat tot eind 2021 loopt. 

De gemeente Goes is de centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio Zeeland. Wethouder André van der Reest  is uiteraard blij met het geld uit Brussel en trots op het binnenhalen van de subsidie. Voor Nederland lag in totaal negen miljoen euro klaar om te besteden aan projecten op het gebied van arbeidsintegratie. ,,Alleen aanvragers met plannen die kwalitatief hoog scoren krijgen een deel ervan. Zeeland heeft heel goed gescoord met een ambitieus én realistisch plan en daar zijn we trots op. We gaan vol overtuiging het plan uitvoeren en zijn ervan overtuigd dat we de concrete doelstelling eind 2021 met z’n allen behaald zullen hebben en er aanmerkelijk meer Zeeuwse statushouders dan nu hun eigen boterham verdienen”, laat Van der Reest weten. 

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement