De Watersnoodramp in oude beelden: water zo ver het oog reikt

met videoDe woorden ‘De Ramp’ behoeven in Zeeland eigenlijk geen toelichting. Elke Zeeuw weet dan dat het gaat over 1 februari 1953, de dag dat de zee genadeloos door de dijken heen beukte. De beelden van weleer tonen taferelen om stil van te worden.