Volledig scherm
© Thinkstock

Bonje in Middelburgse basisschool Acaciahof

MIDDELBURG – Ouders van leerlingen van de Acaciahof in Middelburg maken zich grote zorgen over het onderwijs op de christelijke basisschool.

Gebrekkige communicatie en intimidatie vanuit de schoolleiding en het stichtingsbestuur, verstoorde verhoudingen, wantrouwen en een angstcultuur onder ouders en leerkrachten: zo omschrijven betrokkenen de situatie op de Acaciahof. Ouders hebben forse kritiek op de schoolleiding en het bestuur van Onze Wijs, een koepelstichting van elf christelijke basisscholen op Walcheren. ,,Niks ten nadele van de leraren, maar als de sfeer op een school niet goed is, dan heeft dat invloed op de lessen”, zegt een moeder. Net als andere ouders wil ze niet met naam in de krant, omdat ze bang is voor represailles.

De situatie op Acaciahof sluimert al een aantal jaar. Direct betrokkenen zeggen dat de school veranderde toen zo’n drie jaar geleden Jeannette van Loo als directrice aan het roer kwam. Ouders vonden onder meer dat ze niet betrokken werden bij belangrijke beslissingen, ergerden zich aan de communicatie vanuit de schoolleiding en voelden zich niet gewaardeerd als ze zich opwierpen als vrijwilliger. Ze maakten zich ook boos over activiteiten die geschrapt werden.  

Afgelopen voorjaar escaleerde de situatie nadat een lerares plotsklaps op non-actief werd gesteld: van de ene op de andere dag stond ze niet meer voor de klas. Ouders en leerlingen zijn maandenlang niet geïnformeerd over de reden van haar vertrek. Wat ze wél zagen, waren gestreste en soms zelfs huilende leerkrachten. Er deden allerlei geruchten de ronde. Leerlingen begrepen de situatie niet. Ouders die verhaal haalden bij de schoolleiding of het bestuur van Onze Wijs kregen nul op het rekest.

Vlak voor de meivakantie kondigde Thomas Landman, bestuurder van Onze Wijs, in een korte mededeling het vertrek van de directrice aan. Van Loo is andere werkzaamheden binnen dezelfde stichting gaan verrichten. Ook over de reden van deze maatregel werden ouders niet geïnformeerd. Landman is op dit moment zelf interim-directeur van de Acaciahof. Voor het nieuwe schooljaar is een nieuwe tijdelijke directeur aangesteld.

Eén van de moeders wilde namens de juf die thuiszat een briefje voorlezen in de klas. Toen dat niet mocht, stuurde ze het briefje via Whatsapp naar andere ouders. Onder andere na dit voorval heeft Landman de ouders laten weten dat hun zoon verwijderd zou worden van de Acaciahof. De ouders leggen zich niet bij het besluit neer: de zogeheten ‘geschillencommissie passend onderwijs’ moet nog uitspraak doen. De woordvoerder van de jurist die de ouders bijstaat, bevestigt dat de zaak in behandeling is, maar wil niet inhoudelijk reageren.

Met een brief aan de raad van toezicht van de overkoepelende stichting Onze Wijs sloegen ouders eind april alarm over de onrust op Acaciahof. In de brief, die uit angst voor repercussies anoniem verstuurd is, uitten de ze forse kritiek op de directrice van de school en het bovenschools management. Ze schreven in de brief over een ‘angstcultuur in het leerkrachtenteam’ en een ‘negatieve sfeer’ en een ‘verdeel- en heersstrijd in de school’. Ze lieten hun onvrede blijken over gebrek aan informatie en over het schrappen van activiteiten. De Raad van Toezicht heeft tot nu toe niet op de brief gereageerd.

Ouders legden hun zorgen ook neer bij de externe vertrouwenspersoon van de school, de medezeggenschapsraad en bij de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie bevestigt dat ze een melding heeft ontvangen over de Acaciahof. ,,De inspecteur stelt de melding na de zomervakantie aan de orde in een gesprek dat al gepland stond met de bestuurder”, zegt woordvoerder Jan-Willem Swane van de inspectie.

De medezeggenschapsraad laat weten op de hoogte te zijn van de ‘ontwikkelingen’ op de school. Verder doet de raad geen mededelingen. ,,De MR handelt voor zover dat binnen de bevoegdheden van de MR past”, laat voorzitter Amélie Meijnen per e-mail weten. Uit notulen van vergaderingen blijkt wel dat de MR afgelopen voorjaar in gesprek is gegaan met ouders en de situatie heeft aangekaart bij de schoolleiding.

Meerdere ouders hebben overwogen hun kind van school te halen. Ze doen het (nog) niet, omdat ze wel tevreden zijn over de leerkrachten. ,, Zij doen hun stinkende best." Ouders willen hun kind bovendien niet uit de vertrouwde omgeving en bij vriendjes en vriendinnetjes weghalen.

Van Loo, de voormalig directrice van Acaciahof, wil niet reageren op de kritiek en zorgen van ouders. Ze verwijst naar Thomas Landman, bestuurder van Onze Wijs. Hij zegt: ,,In het geval van de leerkracht is sprake van een arbeidsrechtelijk geschil. Daar doen we geen mededelingen over. Dat heb ik ook aan de ouders kenbaar gemaakt.” Landman laat verder weten niet inhoudelijk te willen reageren op de zorgen van de ouders. ,,Ik communiceer met ouders via de nieuwsbrief of in een gesprek, als ze daarom vragen.” Over de verwijdering van de leerling: ,,Dit is een zaak tussen het bestuur en de ouders. Het heeft met het gedrag van de ouders te maken, niet van het kind. Meer kan ik er nu niet over vertellen. We wachten de uitspraak van de commissie af.”

De Raad van Toezicht van scholenkoepel Onze Wijs wil deze krant niet te woord staan over de situatie op Acaciahof. Voorzitter Stéphane Cépèro: ,,De Raad van Toezicht communiceert niet met externe partijen.”