Volledig scherm
Onderhoudswerk aan een pulskor bij de vismijn van Vlissingen. © Ruben Oreel

Beperking elektrisch vissen is klap voor Zeeuwse pulsvissers

Als de Europese ministers volgende week het elektrisch vissen aan banden leggen, is dat een enorme klap voor de Zeeuwse vloot. ,,Veel investeringen zijn voor niets geweest."

De teleurstelling is groot. ,,Voor de platvisvisserij is dit een grote stap terug", zegt Teun van Dam, secretaris van de Producentenorganisatie (PO) Delta Zuid. De dreigende inperking van de pulsvisserij heeft vooral ook in Zeeland ingrijpende gevolgen.

De Europese Raad van visserijministers stemt volgende week donderdag over de nieuwe visserijverordening. Het voorstel is terug te gaan naar de regel dat maximaal 5 procent van de vloot elektrisch mag vissen. Dat komt voor Nederland in het uiterste geval neer op 22 kotters. Nederland heeft op dit moment 84 ontheffingen.

Stroomstoten

Dat zou betekenen dat een groot deel van de vloot de nieuwe techniek moet laten varen. In de pulskorvisserij wordt platvis met stroomstoten van de bodem opgeschrikt in plaats van met stalen kettingen, zoals in de traditionele boomkorvisserij. Het voordeel daarvan is dat de bodem minder wordt omgewoeld en dat de kotters aanzienlijk minder brandstof verbruiken.

In Zuidwest-Nederland zijn op dit moment zo'n dertig pulskorvissers actief, zegt Van Dam. Daarvan zou volgens hem, als de Europese inperking doorgaat, slechts een dozijn overblijven, waaronder acht Zeeuwse vissers. ,,Dat is enorm. In de zuidelijke delen van Nederland komt de maatregel het hardst aan, omdat men zich hier vooral op platvis zoals tong en schol richt. Daar zijn ook de visquota op gebaseerd."

Stormen

PO Delta Zuid vreest ingrijpende gevolgen voor de sector. ,,De economische gevolgen zullen zeker vérstrekkend zijn", zegt Van Dam. ,,De afgelopen jaren hebben we al meer van dit soort stormen gehad, waardoor de vloot al fors is ingekrompen. Dat zal zich gaan doorzetten."

Van Dam betreurt het dat de innovatie in de sector een halt lijkt te worden toegeroepen en dat de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de pulstechniek op langere termijn niet worden afgewacht. ,,Ik heb de indruk dat dit vooral een politiek statement is van een aantal landen. Vooral Frankrijk is een grote tegenstrever. En hier komt de brexit nog eens overheen." Het aan banden leggen van het elektrisch vissen heeft ook andere gevolgen. ,,Bij het pulsvissen heb je veel minder ongewenste bijvangst."

Staatssecretaris

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft toegezegd zich volgende week te zullen keren tegen het inperken van de pulsvisserij. Teun van Dam heeft er weinig vertrouwen in. ,,Je kunt bepaald niet zeggen dat dit een staatssecretaris is met overwicht. Wij hopen daarom dat er in het nieuwe kabinet weer een minister van Landbouw en Visserij komt. Dat zouden wij zeer toejuichen."

Volledig scherm
© Getty Images/iStockphoto