Volledig scherm
© Thinkstock

Ben je thuis veilig als de dijken breken?

MIDDELBURG - Hoe hoog komt het water als Zeeland overstroomt? De Atlas Leefomgeving heeft nieuwe kaarten gepubliceerd die een beter beeld moeten geven van wat er gebeurt als de dijken breken. Maar neem ze wel met een fikse korrel zout.

Eén kaart toont hoe hoog het water maximaal kan komen. Hoe donkerder, hoe hoger. De donkerste plekken zijn ten zuiden van Middelburg, in de omgeving van Kruiningen en op het zuidelijke deel van Tholen.

De tweede kaart, eveneens samengesteld door Rijkswaterstaat, laat per woning zien of bij een overstroming nog een verdieping droog blijft. Bij een rode stip is dat niet het geval, bij een groene stip wel. Wie in de gevarenzone zit, kan op de kaart meteen opzoeken waar in de buurt panden zijn waar de kans op droge voeten groter is.

Merkwaardigheden

De kaart blijkt nogal wat merkwaardigheden te bevatten. Neem een blok van zes woningen in de Robert Johnsonstraat in de Middelburgse wijk Mortiere. Vijf huizen hebben een groene stip en een van de tussenwoningen een rode stip, terwijl de verdiepingen overal precies even hoog zijn. Zo zijn er, alleen al in Zeeland, vele ongerijmdheden te vinden.

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat kan die niet direct verklaren. De stipjes moeten in elk geval als een indicatie worden beschouwd, want bij de berekeningen is uitgegaan van de gemiddelde maaiveldhoogte in blokken van 100 bij 100 meter. Als een huis net in een ander blok valt, kan dat een andere uitkomst geven.

Waterschap Scheldestromen heeft bedenkingen bij de nieuwe gebouwenkaart. ,,Die moet je met een korreltje zout nemen", zegt Hans van der Sande, beleidsmedewerker waterkeringen. ,,Het gehanteerde principe klopt op zich wel, maar het gaat toch om een algoritme. Daar kunnen best wat onvolkomenheden in zitten. Het is niet meer dan een hulpmiddel. Maar als je zoiets aanbiedt, zou het eigenlijk ook moeten kloppen."

Allerzwartste scenario

Van der Sande hecht zelf meer aan de overstromingskaart, al moet daarbij worden bedacht dat deze het allerzwartste scenario schetst. ,,Het is het meest pessimistische beeld. Er wordt bijvoorbeeld van uitgegaan dat er overal een stroomgat ontstaat. Ook in 1953 leidde niet elke dijkdoorbraak tot een stroomgat."

Het gaat uiteindelijk vooral om de kans dat het misgaat. Sinds 1 januari kunnen de normen voor de sterkte van de dijken per gebied verschillen, afhankelijk van de gevolgen bij een doorbraak. Daar waar het water het hoogst komt, is de norm bijna altijd heel streng, zegt Van der Sande. Die dijken bezwijken, als het goed is, als laatste.

De Atlas Leefomgeving wekt de indruk dat we ons grote zorgen moeten maken. Niet nodig, vindt Van der Sande. ,,Het lijkt alsof het heel erg is en we grote risico's lopen, terwijl er zoveel veiligheid voor en onder zit. We hebben de laatste jaren heel veel geïnventariseerd in de waterkeringen. Dat wordt bij dit soort plaatjes wel eens vergeten." 

De kaarten zijn te raadplegen op http://www.atlasleefomgeving.nl.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement