Volledig scherm
Personeel werkt in beschermende kleding op het terrein van de voormalige fosforfabriek Thermphos. foto’s Saskia Inghels

Aannemer sanering Thermphos: VCB dwingt ons onveilig te werken

NIEUWDORP Aannemer Mourik, het moederbedrijf van Decontamination Services, heeft de sanering van de failliete fosforfabriek Thermphos afgelopen week opgeschort omdat de veiligheid van werknemers in het geding is.  Dat schrijft Mourik in een verklaring op zijn website.

In het nieuwe plan van aanpak zou opdrachtgever Van Citters Beheer (VCB) eisen dat de schoonmaak van het ovenhuis ook door werknemers kan worden gedaan, terwijl Mourik uitsluitend robots en machines wil inzetten. 

In het ovenhuis zitten nog levensgevaarlijk fosforresten, asbest en radioactieve stoffen. Mourik zegt niet te willen marchanderen met veiligheid van personeel, ook al valt de sanering daardoor duurder uit.

De spanningen tussen aannemer, opdrachtgever VCB en provincie (verantwoordelijk voor de beheerskosten van Thermphos) liepen vorig week hoog op. Afgelopen donderdag maakten ze bekend dat ze uit elkaar dreigen te gaan. 

Die breuk lijkt aanstaande. Mourik zegt daarover op zijn website: ,,Omdat de veiligheid van de medewerkers altijd voorop staat, heeft Mourik de saneringswerkzaamheden van fosforfabriek Thermphos afgelopen week opgeschort. 

Reden hiervoor is dat overheidsopdrachtgever Van Citters Beheer (VCB) Mourik verantwoordelijk wilde maken voor een plan van aanpak waar het bedrijf niet achter kan en wil staan. VCB vindt het veiligheidsbeleid van Mourik te stringent. De saneringswerkzaamheden verlopen al enige tijd moeizaam door een chronisch geldtekort bij de opdrachtgever. 

Bezuinigen op veiligheid is voor Mourik echter geen optie, vandaar dat Mourik het besluit heeft genomen de samenwerking voor nieuwe werkzaamheden op te schorten. Dit heeft ertoe geleid dat VCB het contract eenzijdig heeft opgezegd.''

Bij de uitwerking van het plan van aanpak van nog extra uit te voeren werkzaamheden, werd door de opdrachtgever geëist om af te zien van de basisregel ‘Mensgevaarlijke werkzaamheden worden mechanisch uitgevoerd, tenzij er geen enkele andere mogelijkheid is’. Anders gezegd: VCB wil dat er goedkoper wordt gewerkt, ook als dat iets minder veilig gebeurt. Het is daarbij de vraag of de vijf verschillende toezichthouders/inspecties dat zullen toestaan.

Mourik wijst nog eens op de risico's van de sanering. ,,Fosfor kan in aanraking met de huid leiden tot ernstige brandwonden. Het kan bovendien leiden tot het vrijkomen van giftige gassen. Asbest en radio-actief besmet materiaal kunnen ernstige ziektes veroorzaken. Door te werken met machines en robots kunnen (ernstige) gezondheidsschades en ongevallen worden voorkomen.''

In zijn verklaring verwijt de aannemer VCB dat die het krappe budget belangrijker vindt dan de veiligheid van werknemers die de fabriek schoonmaken. Mourik past daarvoor: 'We doen het veilig of we doen het niet. Mensen mogen nooit onnodig risico lopen. Zeker niet als er goede en veilige alternatieven voor handen zijn.'

Mourik betreurt 'de starre houding van VCB'. ,,Gezien de noodzaak van de sanering en de politieke druk hoopt Mourik dat VCB haar standpunt heroverweegt en tot de conclusie komt dat een goede samenwerking met respect voor wederzijdse argumenten de sleutel is voor een succesvol project.''

VCB wilde maandagmiddag nog niet reageren op het nieuwsbericht van Mourik.

In tanks, leidingen en vaten van Thermphos zit nog om en nabij 2000 ton fosforslik. De methode van DS om dat te verwerken (persen, filteren en verbranden) werkt, maar gaat traag. Met de huidige snelheid duurt de sanering nog tot medio of eind 2018. Ook het enorme ovenhuis moet dan ook zijn gereinigd en gesloopt.

De sanering van de fosforfabriek is momenteel een zware financiële last voor de provincie. Het definitieve saneringsplan is al twee keer uitgesteld, waardoor de provincie inmiddels 3,6 miljoen euro heeft moeten bijpassen bovenop de 38 miljoen euro die beschikbaar was om het terrein vrij te maken van fosfor en radioactiviteit. Alleen al aan het beheer van het terrein is de provincie zeven ton per maand kwijt. Daarvoor is nu budget tot eind april. In de tussentijd moet er eind maart een definitief plan van aanpak voor de sanering zijn.

Vanavond (maandag) praat de provinciale commissie bestuur achter gesloten deuren over de vrijwel zekere breuk tussen Mourik en VCB en hoe het nu verder moet.