Volledig scherm
Vlissingen pakt de slechte wegen aan, maar de stad mag door de vele werkzaamheden niet 'op slot' komen te zitten © Stockfoto

Zorgtaken jagen Vlissingen diep in de rode cijfers

VLISSINGEN - Vlissingen kan dit jaar 3,394 miljoen euro meer moeten uitgeven aan jeugdzorg, wmo-zorg, bijstand en werktoeleiding dan waar op was gerekend. Dat blijkt uit de cijfers over de eerste vier maanden van dit jaar.

De gemeente heeft ook wat meevallers: aan de kosten voor leningen is de gemeente ruim vier ton minder kwijt dan gedacht, en op huisvuilinzameling houdt Vlissingen dik twee ton over.

De eerste bestuursrapportage van 2019 toont aan hoe zwaar de zorgplicht in het sociale domein op de gemeentefinanciën drukt. Voor die lasten van het sociale domein  staat de gemeente nog steeds onder financiëel toezicht van Rijk en Provincie, voor de rest niet meer. Samen met de artikel 12-inspecteur wordt een plan opgesteld hoe Vlissingen voor die sociale taken toch uit kan komen met de budgetten die de rijksoverheid daar voor geeft.

Achterstallig onderhoud

Vlissingen gaat het achterstallig onderhoud aan de wegen aanpakken voor bijna 5,5 miljoen euro. Dat wordt betaald met het artikel 12-geld dat het Rijk de gemeente gaf om achterstallig werk aan allerlei zaken weg te werken. Daar horen de havenkades in het Scheldekwartier bij (2,3 miljoen euro), straatverlichting (67.000 euro) en civiele kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en geluidsschermen (222.000 euro). In totaal voor acht miljoen achterwege gelaten onderhoud. 

Stad op slot

Maar de wegen zijn er het ergst aan toe. Van de gemeentelijke asfaltwegen is bijna vijf procent beoordeeld als 'zeer slecht'. Voor wegen met ‘elementverhardingen', zoals straatsteen, is zelfs 24 procent in zeer slechte staat. De komende jaren moeten de wegen weer adequaat worden gemaakt, maar het vele werk mag niet zorgen dat de stad ‘op slot’ gaat. 

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement