Zacharias Jansen (1585 - 1632)

Zacharias Jansen of Zacharias Janssen wordt vaak genoemd als uitvinder van de telescoop. Hij was ook brillenmaker. Zijn zoon Johannes zou later onder ede getuigen dat Hans Lipperhey, een collega glazenslijper eveneens uit de Kapoenstraat in Middelburg van zijn vader, het ontwerp voor een telescoop had gestolen.