Volledig scherm
Veerse Meer © Johan Van Der Heijden

'Wees een beetje zuinig op het Veerse Meer'

Het Veerse Meer verandert rap. De verstening langs de oevers neemt toe, de beroepsvisserij breidt uit en de Japanse oester rukt op. Tijd om op de rem te trappen, vinden de recreanten.

Nee, dit is geen klaagzang van drie grijze mannen. Dat benadrukken Theo Winde en Hans van Pagee van Jachtclub Veere en Balt Heesters van Watersportvereniging Arne tijdens een vaartocht met zeiljacht Rosanne over het Veerse Meer. Want eigenlijk zijn zij en de andere gebruikers van het water hartstikke blij met de recreatieplas. En ze zijn ook niet per definitie tegen verandering. Maar ze maken zich wel grote zorgen om de huidige ontwikkelingen op en rond het water. Die komen de recreatiefunctie niet ten goede, vinden de drie leden van de werkgroep Koersend naar de toekomst. Samen met andere belanghebbenden buigen zij zich over het recreatieve gebruik van het Veerse Meer.

Winde stuurt de twaalf meter lange Rosanne de jachthaven van Veere uit en stuurt langs het groene recreatie-eiland de Haringvreter in de richting van Arnemuiden. Aan de oeverrand graast een kudde herten, omringd door metershoge bomen. Dan duikt een inham op: Het Zilveren Schor. Grondgebied van de gemeente Middelburg, letterlijk. Hier wordt het oeverlandschap gedomineerd door bergen grond, graafmachines en de eerste van wat 78 vakantievilla’s moeten worden. Of betonblokken, zoals de drie het noemen. ,,Het lijkt in niets meer op wat het ooit was”, zegt Van Pagee, terwijl hij het roer overneemt van Winde.

Van Pagee doelt op de groepsaccommodatie die zich op het terrein bevond. Een geliefde plek voor de jaarlijkse kampen van Zeeuwse scholen en verenigingen. Het Nederlandse volk schonk Het Zilveren Schor in 1964 bij het 25-jarig huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard. ,,De nieuwbouw is veel te prominent aanwezig”, zegt Van Pagee. ,,En dat geldt ook voor de andere projecten. Het zijn allemaal van die grote plannen. Kijk maar eens naar de Zeeuwse Lagune. Als je het restaurant dat weg moest vergelijkt met het plan wat er nu ligt… Dat is totaal niet in verhouding. Wat bescheidener mag ook wel.”

Met de wind in de rug koerst Rosanne naar Arnemuiden, waar bij Oranjeplaat het volgende ‘betonblok’ opdoemt: het nieuwe Fletcher viersterrenhotel. ,,Hier stond voorheen het surfhotel, en op zich vinden we het geen probleem dat daar iets nieuws voor in de plaats komt”, legt Heesters uit. ,,Maar het staat veel meer naar voren en er komt ook nog een appartementencomplex naast. Al dat beton is beeldverstorend.”

Rosanne maakt rechtsomkeert en via de andere kant van de Haringvreter brengt ze haar passagiers naar de jachthaven van Kamperland. Hier is – op wat graafwerkzaamheden na – nog niet veel te zien, behalve dan een groot bord met daarop de tekst ‘Felixkade.nl: 28 luxe villa’s aan het Veerse Meer’.

,,De gemeenten zoeken allemaal de grenzen op”, zegt Winde, terwijl hij het roer weer overneemt van Van Pagee. ,,In de beleidsvisie uit 2004 staat dat de oevers publiek domein blijven en dat (private) bebouwing verderop plaatsvindt. Wij waren heel blij met die gebiedsvisie, want eindelijk was er een document dat een eenduidig beeld schetste. Maar met het verstrijken van de tijd verslapten ook de goede voornemens en kwamen gemeenten met allerlei plannen op de proppen die haaks staan op de afspraken in de gebiedsvisie. Helaas is die visie niet bindend, dus niemand die een ander op de vingers tikt.”

En dat is precies waar het volgens de watersportverenigingen aan schort: regie. Zeven verschillende bestuurders (Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere) met zeven verschillende visies en belangen, en allemaal hebben ze wat te zeggen over (een deel van) het Veerse Meer. Dat is volgens de gebruikers geen goede aanpak. ,,In Friesland hebben ze één bestuurlijk orgaan dat alle wateren in de provincie beheert”, zegt Winde. ,,Zoiets zouden wij hier ook graag zien.”

Het rondje is bijna klaar, de contouren van Veere komen in zicht. Dat beeld, dat is goud. Op dit soort dingen moet je zuinig zijn, benadrukt Heesters. Met het Veerse Meer is het net zo. De kracht van het Veerse Meer is juist de weidsheid en het vele groen. ,,De veranderingen waarvoor wij pleiten, moeten de positie van het Veerse Meer als ‘gezinsplas’ versterken”, zegt Winde. ,,Het is goed als er rondom het water dingen komen die het voor families leuk maken om te blijven plakken. Denk aan een kinderboerderij, een ligweide met speeltuin of een ijskraampje.”

Ondertussen loodst hij Rosanne terug de haven in. De eerste regendruppels kletteren op het dek. Snel pakt het trio de regenkleding. Water is hartstikke leuk, maar alleen om op te varen.