Volledig scherm
Van der Peijl in zijn opslagkelder © Lex De Meester

Vlissingse pizzabakker staat nu zelf op instorten na 7 jaar strijd om vergoeding

VLISSINGEN - Zeven jaar geleden stortte de koelcel annex voorraadkelder van restaurant Pizza-Service in bij werkzaamheden voor de herinrichting van het Vlissingse Bellamypark. Een kleine zeven jaar later wacht eigenaar Rob van der Peijl nog steeds op een deel van het schadebedrag. 

De kelder is een paar maanden nadat hij sneuvelde, opgeknapt en functioneert al lang weer als koelcel en voorraadkast. Maar de pizzabakker staat intussen zelf op de rand van instorting, omdat de geldzorgen hem boven het hoofd groeien.

De ellende begon met een blunder van de aannemer, die bezig was met de herinrichting van het Bellamypark. De bestrating van het plein ging rigoureus op de schop, maar de hardstenen plaat voor de voordeur van Pizza-Service kon het gewicht van een trilplaat van zes ton niet dragen.

Verzekering?

Die fout bleek onnodig, want de tekeningen van de gewelven die gedeeltelijk onder het Bellamypark liggen, waren in bezit van de gemeente. Bovendien had Van der Peijl medewerkers van de aannemer er op gewezen dat ze voorzichtig moesten zijn, vanwege die oude gewelven. Maar goed, fouten maken is menselijk en de verzekering zou de schade wel vergoeden. Dacht Rob.

Maar daar denkt-ie nu heel anders over. De schade aan de vernielde kelder bedroeg in 2011 nog geen 10.000 euro. Het bedrag dat de pizzabakker van de gemeente eist, is opgelopen tot een kleine vijftig mille. 

Want behalve het nog niet uitgekeerde schadebedrag - Van der Peijl meent recht te hebben op een paar duizend euro naast de eerder ontvangen vijf mille - en de rente daarop claimt hij een forse omzetderving, vooral geleden in het jaar na het ongeval. De rente op die omzetderving en terugbetaling van de juridische kosten, die hij de afgelopen jaren maakte, zijn in het van de (verzekering van de) gemeente verlangde bedrag verwerkt.

'Kastje naar de muur'

Op de vraag waarom de zaak al zo lang aansleept, steekt Van der Peijl de hand gedeeltelijk in eigen boezem. Hij is te goed van vertrouwen geweest, heeft te laat juridische bijstand ingeroepen, ook al omdat hij geen cent te makken had ten tijde van het misfortuin.  ,,Het duurde lang voor de verzekeraar kwam en ik werd telkens van het kastje naar de muur gestuurd, ook door een toenmalige wethouder van de gemeente." 

Een woordvoerder van de gemeente stelt dat verzekeringskwesties soms lang kunnen duren, maar laat ook weten dat Van der Peijl in 2012 afzag van een eerder ingediende klacht. In 2015 vroeg een advocatenkantoor namens hem informatie op, maar vervolgens hoorde de gemeente er niets meer van. Ook de pizzabakker zelf liet soms niets van zich horen. Van der Peijl stelt dat hij er eerst met verzekeraars van de aannemer en de gemeente probeerde uit te komen, maar telkens aan het lijntje werd gehouden. ,,Het uiteindelijke aanbod was vervolgens belachelijk laag."

550 euro

Het aanbod dat hij vorige week kreeg, nadat hij deze zomer via een nieuwe advocaat weer contact met de gemeente zocht, lijkt laag te blijven. De gemeente laat deze krant en de advocaat van Van der Peijl weten dat het overleg met de verzekeraar nog loopt, maar meldt tegelijkertijd dat de nog te vergoeden bedrijfsschade wordt geraamd op 550 euro.

De pizzabakker riep onlangs ten einde raad de hulp in van raadslid Pim Kraan (POV). Die vindt dat de gemeente eerder als 'goed huisvader' voor inwoner Rob van der Peijl had moeten optreden. ,,De gemeente had destijds ruimhartig en snel in actie moeten komen, omdat bedrijven schade leden door in opdracht van de gemeente verricht werk. Nu de zaak jaren later nog sleept, moeten we ons als gemeentebestuur niet te formeel opstellen. Om de tafel gaan zitten met de intentie er tot ieders tevredenheid uit te komen."

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement