Volledig scherm
Foto: ANP

Vlissinger vangt tekort op, OZB moet 6 procent omhoog

VLISSINGEN - Zes procent per jaar moet de OZB in Vlissingen omhoog. En dat vier jaar lang. Tot die 150 procent is van het landelijk gemiddelde. Dat offer betaalt de Vlissinger zodat de gemeente over twee jaar weer een huishoudboekje heeft met zwarte cijfers.

Maar de begroting waar de gemeenteraad zich over buigt, staat nu nog bol van duizelingwekkende rode cijfers en er moet nog voor miljoenen aan bezuinigingen worden gevonden. Ook nu de gemeente het Rijk voor het tweede jaar extra geld vraagt onder de artikel 12-regeling en Vlissingen een structureel hogere Rijksuitkering krijgt.

Weliswaar is het tekort op de begroting voor komend jaar ruim drie miljoen lager dan voor de zomer is aangekondigd. Geen acht, maar vijf miljoen euro. Het verschil zit in de kosten voor de verliesgevende grondexploitatie van de gemeente. Alle rentelasten en kosten voor de tekorten in de grondvoorraad en -verkoop van de gemeente zijn uit de algemene begroting gehaald en apart gezet. Daar moeten de artikel 12-inspecteurs, het ministerie en de gemeente apart een oplossing voor bedenken.

De algemene reserve van Vlissingen, bedoeld om tegenvallers op te vangen, staat 125.102.000 euro in de min. Eind 2017 is dat door het begrotingstekort 130.002.000 euro. Dan is er nog de schuld die de gemeente heeft: eind volgend jaar staat die op 232.396.000 euro. Alles wat de gemeente de komende jaren aan geld overhoudt, moet het gat van de algemene reserve helpen dempen. Dat duurt tot en met 2029, verwachten B en W.