Stichting ijvert voor vredesvlam in Vlissingen

VLISSINGENOp bevrijdingsdag volgend jaar moet de wereldvredesvlam branden op het Bellamypark in Vlissingen. Dat streven maakte de stichting World Peace Flame Vlissingen woensdagavond bekend tijdens de eerste bestuursvergadering in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Vlissingen.

De Werkgroep Vredesweek kwam ruim een jaar terug met het idee een monument met vredesvlam naar Vlissingen te halen. Het idee werd direct omarmd door de Ambassade van Vrede in Vlissingen en landelijke vertegenwoordigers van World Peace Flame. Ook ambtenaren en bestuurders waren direct te porren voor het idee de tweede Zeeuwse vredesvlam, Cadzand heeft er al jaren één, in Vlissingen te ontsteken.

,,De vertegenwoordigers van de gemeente maakten wel direct duidelijk dat een  bijdrage er gezien de Vlissingse financiële situatie niet in zat, maar ze wilden direct meedenken over een geschikte plek, de aan te vragen vergunningen en andere verplichtingen", meldt secretaris Hans Schaap van de vorig jaar september opgerichte stichting World Peace Flame Vlissingen. 

Wat Schaap betreft, is die naam overigens nog niet officieel. ,,Het is logischer om gewoon Wereldvredesvlam Vlissingen te heten. De officiële naam is binnen een  paar weken te vinden op een nieuwe website, die we dan in de lucht willen hebben." De initiatiefnemers hebben zowel in het stichtingsbestuur, met onder anderen oud-burgemeester Letty Demmers en enkele zittende gemeenteraadsleden, als in het Comité van Aanbeveling - met onder anderen oud-burgemeester Jaap van der Doef, directeur Leo Hannewijk van Film by the Sea en commandant Veldhuizen van de Marinierskazerne - kanonnen in huis gehaald om de benodigde dertig mille bij elkaar te krijgen.

Tijdens de eerste bestuursvergadering werden woensdagavond enkele presentaties gehouden. Die presentaties zijn de aftrap voor de installatie van een bij Vlissingen passend monument, waarmee ook monumentenzorgers blij zijn, benadrukt Schaap. De gedroomde plek voor de Vredesvlam is aan het Bellamypark, tegenover het voormalige Stedelijk Museum. ,,Ieder mens kan, hoe klein ook, een bijdrage leveren aan wereldvrede. De Vredesvlam is een prachtig symbool om daarbij stil te staan ", legt Schaap het doel nog eens uit.