Volledig scherm
Van Nispenplein, Vlissingen © Google Streetview

SGP Vlissingen ziet niets in bezuiniging openbaar groen

VLISSINGEN - Bezuinigen op onderhoud van het Vlissings openbaar groen getuigt van kortetermijnvisie, vindt de SGP-fractie in de gemeenteraad.

Niet alleen worden inwoners, die wel veel meer onroerend-zaakbelasting moeten betalen, hard getroffen. Ook 'zadelen we volgende generaties op met de kosten van vervangen of verkommeren van openbaar groen', stelt Lilian Janse. De SGP-fractievoorzitter wil van het Vlissingse college weten hoeveel geld 'bomen, houtwallen, heesters, planten, struiken, gazons en speelplaatsen' waard zijn. Ze voegt er de vraag aan toe welk bedrag Vlissingen bespaart door het onderhoudsniveau van het openbaar groen te verlagen.

Vóór ze antwoord krijgt, concludeert Janse al dat de maatregel alleen gezien kan worden als middel om de begroting voor dit jaar sluitend te krijgen. Want, stelt ze, het openbaar groen moet door gebrek aan onderhoud eerder worden vervangen, waardoor bezuinigingen weer teniet worden gedaan. Janse wil van B en W weten of de gemeente haar openbaar groen op eenzelfde manier afschrijft als gebouwen of een wagenpark.

Want Vlissingen levert economisch en maatschappelijk in, doordat goed onderhouden groen de aantrekkelijkheid van woonwijken en daarmee de waarde van woningen verhoogt en doordat groen ook voor zuurstofproductie zorgt. ,,Anderhalve vierkante meter berm produceert de jaarbehoefte aan zuurstof van een mens", doceert het raadslid. Hoewel Janse beseft dat de artikel 12-inspecteur om bezuinigingen vraagt, raadt ze college en collega-raadsleden verdere bezuinigingen op het openbaar groen af.