Schaduw over uitbreiding paviljoen Kon Tiki

VLISSINGEN - Eigenaren van huisjes op het strand bij Westduin zijn nog niet akkoord met de verbouwingsplannen voor paviljoen Kon Tiki. Zij vinden dat de uitbreidingsplannen hen financieel nadeel opleveren en ook de veiligheid van de strandgangers niet ten goede komt.

De tekeningen voor een nieuw strandpaviljoen Kon Tiki vallen in de smaak bij de meeste Vlissingse raadsleden. Wel kunnen veel gemeentebestuurders zich voorstellen dat eigenaren van strandhuisjes schade ondervinden van de uitbreiding. De extra verdieping op het paviljoen, nodig om acht hotelkamers te kunnen inrichten in het gebouw, zorgt op een aantal uren van de dag voor meer schaduw bij enkele strandhuisjes in de directe nabijheid.

Verkopen

Diana Roelse, met haar moeder Addie eigenaar van zes huisjes op het strand, vroeg tijdens een inspraakreactie of de gemeente nog eens wil 'bemiddelen' bij onderhandelingen tussen de eigenaars van Kon Tiki en haar. De twee partijen zijn nog niet tot overeenstemming kunnen komen over een goede financiële regeling. De Roelses zouden de twee huisjes, die direct naast het paviljoen meer in de schaduw komen, willen verkopen maar komen niet tot een overeenkomst.

Veel raadsleden riepen wethouder John de Jonge op nog een bemiddelingspoging te wagen. De Jonge is daartoe bereid mits beide partijen dat willen. Financiële geschillen zullen echter via planschaderegelingen buiten de gemeente om plaatsvinden. Dick Schipper, ook eigenaar van een strandhuisje, vroeg aandacht voor geluidsoverlast voor slaaphuisbewoners en voor de veiligheid van badgasten. Het duinovergang biedt straks hotelgasten een goede vluchtweg bij extreme weersomstandigheden. Maar of strandgangers ook snel het duin over kunnen, is onzeker.

Zandsuppletie

Dat de kwaliteit van de strandrecreatie ter plekke omhoog gaat, bestreed niemand. Maar raadsleden willen vóór ze volgende week donderdag een besluit nemen nog wel definitieve tekeningen zien van het paviljoen én over schaduwwerkingen; ook tijdens diverse jaren voor en na de zandsuppletie, die om de vijf of zes jaar plaatsvinden.

De Kustvisie, die Vlissingen samen met alle andere Nederlandse kustgemeenten opstelt, komt over enkele maanden aan de orde. De uitbreiding van Kon Tiki past volgens De Jonge prima in die visie, omdat het paviljoen daardoor niet hoeft te verhuizen naar het lege stuk strand tussen Westduin en het Nollebos. De raad beslist overigens ook dit voorjaar nog over het al of niet bouwen van huisjes in dat bos.